Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) birat će na skupštini 12. svibnja nove članove, a među ukupno 38 kandidata, akademici će odlučivati i o izboru 11 novih redovitih članova te hrvatske najviše znanstvene i kulturne ustanove.

Redoviti članovi Akademije tako će na izbornoj skupštini u palači HAZU očitovati o predloženim kandidatima za redovite i dopisne članove, a odlučivat će i izboru te reizboru članova suradnika. U spomenute tri kategorije članstva ukupno je 38 kandidatkinja i kandidata – 11 kandidata je za redovite članove, isti broj kandidatkinja i kandidata je za članove suradnike i reizbor članova suradnika, a za dopisne članove HAZU petorica je kandidata.

Predsjedništvo HAZU donijelo je odluku o prijedlogu kandidata na redovitoj skupštini 27. travnja ove godine, nakon što je razmotrilo prijedloge koje su uputili razredi Akademije.

Najveći broj kandidata za redovite članove – četvorica su u Razredu za prirodne znanosti – Nikola Ljubešić, Goran Durn, Igor Vlahović i Mirko Orlić, u Razredu za za matematičke, fizičke i kemijske znanosti dvojica su kandidata – Svetozar Musić i Milko Jakšić , također dvojica kandidata su i u Razredu za medicinske znanosti – Miroslav Samaržija i Željko Cvetnić. U trima razredima, od ukupno devet Razreda HAZU, po jedan je kandidat – u Razredu za društvene znanosti Dragutin Feletar, u Razredu za likovne umjetnosti Nikola Bašići, te u Razredu za tehničke znanosti Ignac Lovrek.

U tri razreda Akademije – Razredu za književnost, Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju i Razredu za filološke znanosti na ovoj izbornoj skupštini neće se birati novi redoviti članovi.

Za članove suradnike kandidati su – u Razredu za književnost Cvjetko Milanja, Ratko Cvetnić i Lada Kaštelan, u Razredu za prirodne znanosti Ivan Sondi i Đurđica Ugarković, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Zoran Vondraček i Dubravka Matković-Čalogović. Zrinka Tarle kandidatkinja je za člana-suradnika HAZU u Razredu za medicinske znanosti, Amir Kapetanović u Razredu za filološke znanosti, Davorin Kempf u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju, a Igor Rončević kandidat je za člana-suradnika u Razredu za likovne umjetnosti.

Kandidati za dopisne članove su radiokemičar i neuroznanstvenik Mirko Dikšić, koji živi i radi u Kanadi, britanski arhitekt Norman Robert Foster, književnik, antologičar i jezikoslovac Vinko Grubišić, koji živi i radi u Kanadi, znanstvenik u području tehničkih znanosti – brodogradnja Šime Malenica, koji živi i radi u Francuskoj, te neuroznanstvenik Nenad Šestan, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kandidati za reizbor za članove suradnike su Dragutin Feletar, Slobodan Kaštela, Mirko Primc, Nikola Ljubešić, Marijan Herak, Igor Vlahović, Damir Viličić, Iva Dekaris, Željko Sutlić, Zvonko Maković i Željka Čorak.

Za redovitoga člana HAZU može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti opće priznati. Redoviti članovi imaju pravo na naziv akademik, u stalnom su radnom sastavu Akademije, a može ih biti biti do 160, što je deset puta više u odnosu na 1866. godinu kada je Akademija počela sa 16 redovitih članova.

Dopisnih članova može biti kao i redovitih – 160, a za dopisne članove biraju se u pravilu istaknuti znanstvenici i umjetnici iz inozemstva koji na neki način surađuju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a među njima mnogi su dobitnici najvećih nagrada u znanosti i umjetnosti. Za članove suradnike biraju se u pravilu mlađi znanstvenici ili umjetnici iz Republike Hrvatske, a može ih biti najviše stotinu. Za počasnoga člana može biti pak izabrana osoba zaslužna za razvoj i napredak znanosti i umjetnosti, ali HAZU danas nema počasnoga člana, a neki od preminulih počasnih članova su kardinal Franjo Kuharić, nobelovci Linus Pauling, Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog, don Frano Bulić, Ljubo Babić Gjalski, Alfons Mucha, Vlaho Bukovac, Celestin Medović, Ivan Zajc, Dimitrije Ivanović Mendeljejev, Nikola Tesla te niz drugih istaknutih znanstvenika i umjetnika iz svijeta.

Komentiraj