Više Hrvata danas podržava EU nego na referendumu 2012.

Pozitivan stav prema EU ima više od 40 posto hrvatskih građana, a čak 81 posto ispitanika upoznato je s činjenicom da Hrvatska od 1. siječnja 2020. godine predsjeda Vijećem EU, piše Jutarnji list.

Rezultati su to istraživanja koje je na inicijativu Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL, zahvaljujući sredstvima EU, provela agencija IPSOS Puls.

Istraživanje je provedeno u periodu od 27. studenog do 3. prosinca na reprezentativnom uzorku od 1.005 građana. Cilj istraživanja bio je utvrditi stavove i informiranost javnosti o hrvatskom predsjedanju Unijom.

Da se danas održava referendum o ulasku Hrvatske u EU, čak 68 posto ispitanika bilo bi za ulazak, dok bi 28 posto njih bilo protiv ulaska. Na referendumu 2012. godine 67 posto građana je glasalo za, dok je protiv bilo njih 33 posto.

43 posto ispitanika EU doživljava pozitivno, najviše mladih u dobnoj skupini od 18 do 30 godina. Trećina građana ima neutralan stav, a samo petina negativan.

EU je najnepopularnija u Slavoniji, a najveći postotak građana Like, Banovine i Korduna ima pozitivan stav prema Uniji.

47 posto ispitanika smatra da je Hrvatska imala više koristi nego štete ulaskom u EU.

 

Komentiraj