VIDEO Sjednica Vlade: HDZ tražio produžio mandat Kovačiću, svi MOST-ovci glasali protiv

10.48 Prihvaćeni su završni zaključci.

10.45 Prihvaćeni su i Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu te Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad XX. Nacionalnim savjetovanjem o gospodarstvu i poduzetništvu (Split, 1. i 2. rujna 2016. godine)

10.42 Prihvaćeni su i prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d. i  odluka o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem.

10.40 Prihvaćeni su i prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje: Gradu Velikoj Gorici kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, Općini Končanica kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Općini Gornji Kneginec kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, Općini Goričan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Općini Orebić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Općini Sračinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

10.35 Prihvaćeni su i prijedlozi uredbe o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu i odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac.

10.30 Prihvaćeni su prijedlozi odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017., odluke o davanju suglasnosti društvu Petrokemija d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva, odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Petrokemija d.d., radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva te uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

10.20 Tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović predlaže uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

“Predlažemo produljenje mandata v.d. ravnatelja HRT-a Siniše Kovačića do 1. listopada. Razlog za produženje roka činejnica da sadašnja dužnost prestaje 4. rujna, nakon čega HR nema zakonskog zastupnika, osobu ovlaštenu da je zastupa. To je problem do kojeg je došlo zbog problema oko javnog natječaja za ravnatelja, imenuje ga Sabor, a on je raspušten…”, kazao je Hasanbegović.

Božo Petrov se usprotivio prijedlogu.

“Razumijemo da HRT treba imati upravu, ali sadašnja nije ispunila svrhu, MOST ne može podržati produljenje mandata Kovačića i Uprave. Nakon formiranja nove saborske većine, tražit ćemo drukčije vodstvo koje će puno profesionalnije raditi”, kazao je.

Svi MOST-ovi ministri glasali su protiv. Ukupno je bilo 6 glasova protiv i 12 za. Prijedlog je prihvaćen.

10.15 “Danas u 11 sati ćemo znati rezultate rasta za drugi kvartal BDP-a. Ja sam super optimističan. Nadam se da će do kraja godine rejting agencije prepoznati sve što smo napravili i da će uvažiti to”, kazao je Orešković.

10.00 Uskoro se očekuje početak sjednice Vlade.

Uskoro opširnije…

U nastavku prilažemo službeni dnevni red sjednice:

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

2. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.

3.

a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Petrokemija d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Petrokemija d.d., radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva

4. Prijedlog uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

5. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

6.

a) Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu
b) Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

7. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:

7.1.      Gradu Velikoj Gorici kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
7.2.      Općini Končanica kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
7.3.      Općini Gornji Kneginec kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
7.4.      Općini Goričan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
7.5.      Općini Orebić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
7.6.      Općini Sračinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d.

9. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem:

a) provedenog postupka javne nabave najma IBM softvera za središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) Okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s društvom HP –  Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba

10. Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu

11. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad XX. Nacionalnim savjetovanjem o gospodarstvu i poduzetništvu (Split, 1. i 2. rujna 2016. godine)

12. Prijedlozi zaključka u vezi s:

a) Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2016. – 2019.
b) Programom suradnje u području kulture između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Albanije za razdoblje 2016. – 2019.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice  

1. Prijedlog odluke o imenovanju zastupnika Republike Hrvatske u postupku pred Sudom Europske unije u predmetu C-335/16

2.

a)   Upravni spor radi razrješenja dužnosti – davanje odgovora Upravnom sudu u Zagrebu
b)   Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu
c)   Upravni spor radi razrješenja dužnosti – davanje odgovora Upravnom sudu u Osijeku
d)    Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Osijeku

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Komentiraj

PODIJELI
NACIONAL je već 20 godina najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj.