U potresu teško oštećena Kuća Šenoa traži pomoć

Nema povijesti grada Zagreba bez „Velikog potresa“ koji je zadesio grad 9. studenog 1880. i bez književnika Augusta Šenoe koji je pomažući građanima nedugo nakon toga umro od teške upale pluća koju je tom prilikom dobio. Nažalost u ovom je potresu među brojnim objektima od važnosti za kulturu i baštinu stradala i Kuća Šenoa, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske i privatni obiteljski muzej koji je 2016. otvoren u Mallinovoj 27. Taj je muzej od iznimne važnosti za građanski život i kulturnu povijest Zagreba jer čuva spomen ne samo na Augusta Šenou nego i na, između ostalih, njegova sina, pisca i sveučilišnog profesora Milana Šenou koji je kuću i sagradio 1929. te unuka, leksikografa Zdenka Šenou. I ne samo to, muzej je uspio „zaživjeti“ u punom sjaju zahvaljujući kulturnim događanjima, izložbama i manifestacijama koje je osmišljavala Jasmina Reis, pokćerka Zdenka Šenoe.

Kako je rekla Jasmina Reis, odmah su pokrenuli akciju prikupljanja donacija kako bi spriječili daljnju štetu. Štetu je prijavila Ministarstvu kulture, Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Gradskom uredu za hitne intervencije i Muzejskom dokumentacijskom centru. Objasnila je da je najviše stradalo krovište jer su se srušili dimnjaci i palo je puno crijepova. Kako kaže, grede koje drže krovište pomakle su se u ležištima, a unutra su napukli svi zidovi i stropovi. Podovi su, dodaje, propali na pojedinim mjestima dok je vanjski zid u sobi Augusta Šenoe puknuo dijagonalno od stropa do poda, iznutra i izvana, pa postoji opasnost da se uruši ako se ponovi jači potres, a podovi bi se mogli urušiti u kat ispod.

U kakvom je stanju muzejska građa?

„Od muzejske građe jedino je stradao vrijedni mural Branka Šenoe iz 1934. koji se nalazi na zidu u sobi na prvom katu kuće i koji je Branko Šenoa naslikao nećaku Zdenku Šenoi za 16. rođendan. Upravo su u tijeku bili konzervatorsko – restauratorski radovi na muralu. Na njemu je radila profesorica Neva Pološki s Akademije likovnih umjetnosti sa svojim studentima. Bilo je u planu da studenti restauracije brane diplomski rad na restauraciji ovoga murala. Restauraciju je omogućila zaklada iz Londona ‘The International Trust for Croatian Monuments’ koju vodi Lady Jadranka Beresford – Peirse. Ostala muzejska građa je sačuvana i odmah smo ju dislocirali na sigurno mjesto“, odgovorila je Jasmina Reis.

Jasmina Reis posebno je naglasila da zahvaljuje svima koji su u ovo teško vrijeme do sada uplatili donacije na žiro račun udruge „Svi naši Šenoe“, osnivača Muzeja. Zainteresirani mogu uplatiti donacije na račun u Zagrebačkoj banci. IBAN je „HR3423600001102552586“, SWIFT „ZABAHR2X“, a svrha uplate „Donacija za saniranje štete nakon potresa u muzeju Kuća Šenoa“.

Komentiraj