Na Skupštini vjerovnika TLM-Aluminium d.d. Šibenik, koja je u četvrtak održana na Trgovačkom sudu u Zadru, dogovoreno je da TLM ide na dražbu.

Imovina je procijenjena je na 680 milijuna kuna, a više od 90 posto vjerovnika od ukupno 566, među kojima su banke i radnici, složili su se da će na taj način omogućiti nastavak proizvodnje. Slovenska tvrtka IMPOL pokrenula je proizvodnju, zaposlila tristotinjak radnika i uložila 100 milijuna kuna u posrnuli TLM.  Po svemu sudeći, oni su i izgledni vlasnici, zainteresirani za proizvodnju s obzirom imaju ugovor o najmu  TLM-a.
“Zadovoljni smo što je na posao vraćeno 300 ljudi, ali želimo da se ih se vrati još 200. Osim toga,  tražimo i da se u ovu odluku koja je donijeta na današnjem ročištu ugradi klauzula da će se jamčiti isplata priznatih potraživanja od 22 milijuna kuna za radničke plaće”, rekao je  pravni zastupnik SSSH Vedran Uranija.

Komentiraj