Sisačko-moslavačka županija: Prijavljeno preko 39 tisuća oštećenih stambenih objekata

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se brzi pregled kuća oštećenih u potresima, do danas je prijavljeno 39 754 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 379, stoji u subotu u priopćenju te županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je  412, a neuporabljivo zbog oštećenja 4 180 pregledanih objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled 3 670, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za  4 429 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, uporabljivo bez ograničenja 7 265, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16 728 pregledanih objekata.

Komentiraj