Senat zagrebačkoga Sveučilišta uskratio suglasnost Nevenu Jovanoviću i Renati Geld

Senat Sveučilišta u Zagrebu uskratio je u utorak navečer, na sjednici održanoj posredstvom elektroničke pošte, suglasnost predloženicima za dekana Filozofskoga fakulteta profesorima Renati Geld i Nevenu Jovanoviću i time podržao takvu odluku rektora Damira Borasa.

Predloženik za dekana i član Senata profesor Neven Jovanović potvrdio je Hini da je posredstvom elektroničke pošte oko 19,30 sati primio obavijest da je Senat zagrebačkoga Sveučilišta potvrdio odluku rektora Damira Borasa da se kolegici profesorici Renati Geld i njemu uskrati suglasnost na predložene programe za dekanicu, odnosno za dekana, Filozofskoga fakuteta.

Jovanović je izvijestio da su 48 članova Senata uskratili suglasnost njegovu programu i programu kolegice Geld, odnosno poduprli su rektorovu odluku.

Kada je riječ o programu profesorice Renate Geld protiv rektorove odluke glasalo je 16 članova Senata, a četiri člana su bila suzdržana.

Kako je rekao Jovanović, protiv odluke rektora da se uskrati suglasnost njegovu dekanskom programu glasalo je 13 članova Senata, a sedam ih je bilo suzdržano.

Istaknuo je da će, nakon ove odluke Senata, trebati ponovno pokrenuti cijelu proceduru postupka predlaganja kandidata za dekana Filozofskoga fakulteta. S tim u vezi, Jovanović je napomenuo kako će obnašatelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta prorektor Miljenko Šimpraga ostati na toj dužnosti dok ne bude izabrana nova dekanica ili dekan Filozofskoga fakulteta.

Komentiraj