Potpisan je novi Kolektivni ugovor za Saponiju d.d. u sjedištu tvrtke u Gradu Osijeku.

Odredbe novoga kolektivnog ugovora, koji vrijedi tri godine, primjenjuju se od 1. srpnja 2018. godine. Za Saponiju d.d. novi Kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Uprave Damir Skender, dipl. oec., a u ime Samostalnog sindikata Energetike, kemije i nemetala ugovor je potpisao Željko Grbačić, povjerenik podružnice ‘Saponia’.

Prenosimo objavu za medije:

“Nakon prestanka važenja dosadašnjeg Kolektivnog ugovora za dioničko društvo Saponia, u razdoblju pregovaranja i usuglašavanja predstavnici zainteresiranih strana postigli su sporazum o svim odredbama novog Kolektivnog ugovora. Odredbe novog Kolektivnog ugovora usklađene su sa Zakonom o radu, a zadržana su i sva stečena prava radnika Saponije d.d., te materijalna prava radnika kao što su naknade plaća, darovi djeci, božićnice, potpore, troškovi prijevoza, a uvedena je obveza isplate jubilarne nagrade. Novim Kolektivnim ugovorom nisu samo zadržana stečena prava radnika već je u vezi s plaćom radnika ugovorena veća osnovica za obračun plaće, tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,59 %.

Postizanje sporazuma i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora odraz je kvalitetnog i kontinuiranog socijalnog dijaloga i međusobnog poštovanja socijalnih partnera, a prigodom postizanja sporazuma o odredbama Kolektivnog ugovora strane su uvažile gospodarske prilike u okruženju, poslovne rezultate Saponije i potrebu za osiguravanjem socijalne sigurnosti radnika“, piše u priopćenju.

Komentiraj