POD SPONZORSTVOM HEP-a Skulpture Dalibora Stošića u Gliptoteci HAZU-a

U Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti otvorena je 7. srpnja 2016. izložba Dalibora Stošića, hrvatskog umjetnika međunarodne reputacije te profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu

Dalibor Stošić rođen je u Splitu 1958. godine. Odrastao je u Parizu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1984. i na Akademiji likovnih umjetnosti 1987. Od tada izlaže u zemlji i inozemstvu, posebno u Francuskoj te u Luksemburgu, Engleskoj i Švicarskoj, u društvu uglednih kipara današnjice i u respektabilnim prostorima poput Grand-Palaisa u Parisu, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Nici, Royal Academy of Art u Londonu… Uvršten je u Enciklopediju hrvatske umjetnosti 1999. i odlikovan Redom Danice hrvatske. Profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Recentna izložba Dalibora Stošića kojom sučeljava stari i novi ciklus radova, svojevrsna je rekapitulacija njegova dosadašnjeg rada koja omogućuje praćenje mijena u oblikovnom, tehničkom i sadržajnom pogledu koje su se unutar autorova opusa događale od početaka prvih izlaganja u ranim 90-im pa do danas. U predgovoru izložbe povjesničarka umjetnosti Anita Zlomislić navela je kako je Stošićevih deset godina odrastanja u Parizu oblikovao autorovu likovnu i socijalnu kulturu, ali i da je Dalmacija odredila njegov mentalitet i oblikovnu strukturu njegova djela, duboko sraslog s okolinom. U Stošićevu opusu tako se može prepoznati nekoliko konstanti: poetska imaginacija koju autor crpi iz sfere biljnog i životinjskog svijeta, upotreba ready madea te povezivanje ili sučeljavanje dvaju elemenata, od kojih jedan pripada prirodi, a drugi civilizaciji.

Izložba “Skulpture” Dalibora Stošića otvorena je u Gliptoteci HAZU-a do 18. rujna 2016. Generalni sponzor izložbe je Hrvatska elektroprivreda koja tradicionalno nastoji razvijati poslovanje koje je uravnoteženo i podjednako odgovorno u trima dimenzijama: gospodarskoj, društvenoj i okolišnoj. Kao tvrtka koja ima veliki utjecaj na okolini u kojoj djeluje, Hrvatska elektroprivreda već godinama posvećuje veliku pozornost promicanju hrvatske kulture i aktivnom obogaćivanju kulturne ponude niza hrvatskih gradova.

HEP tako tradicionalno podržava rad Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, Rijeci i Splitu te je ponosni pokrovitelj Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjske alke, ali i mnogih drugih kulturnih i umjetničkih događanja, institucija i projekata. HEP ujedno na brojnim područjima potiče projekte usmjerene na rast i razvoj kvalitete života u zajednici. Zbog toga u sklopu svog godišnjeg donacijskog programa “Svjetlo na zajedničkom putu”, HEP dodjeljuje donacije i za projekte i programe iz područja umjetnosti, kulture i baštine. Podrškom izložbi “Skulpture” Dalibora Stošića, HEP je još jednom potvrdio svoju duboku uključenost u razvoj i promicanje hrvatske kulture i umjetnosti.

Dalibor Stošić izložba

Komentiraj