Paul Klee, slikar klasične moderne, govorio je da je umjetnost iznad svega

Njemačko-švicarski slikar Paul Klee rođen je krajem 1879. godine u Münchenbuchsee kraj Berna. Bio je veoma nadaren violinist. S tek 11 godina dobio je poziv ugledne Bernske glazbene asocijacije. Ipak se ubrzo zasitio violine, a i osjećao je veliki bunt prema modernoj glazbi.

Klee se na početku bavio crtežima olovkom, a ponajviše karikaturom. Poslije polaganja mature u Bernu, upisao je Akademiju lijepih umjetnosti u Munchenu gdje započinje njegova ljubav prema bojama.

Klee smatra da se racionalno htijenje suprotstavlja prirodi i da samo kroz spontano i nesvjesno stvaranje progovaraju duboki i istinski sadržaji ljudskoga postojanja. Za njega je apsolutno sadržano u slučajnom, u igri, i kroz nju se u ljudskom djelu manifestira duboka sveobuhvatna stvaralačka prasila a predmetni svijet i ljudska psiha samo su pojedinačni primjeri te prasile. On to ovako objašnava: “Umjetnost stoji iznad stvari, iznad realnog kao i iznad imaginarnog. Ona od predmeta stvara nesvjesnu igru. Kao što dijete u igri oponaša nas, mi u igri oponašamo sile koje su stvarale i koje stvaraju svijet”.

Paul Klee je umro 29. lipnja 1940. godine u Italiji.

Komentiraj