Odluka u roku od dva dana: Ministar Beroš odbio zahtjev Dijane Zadravec za nadzor u Vinogradskoj

Ministar Vili Beroš bio je sklon prihvatiti zahtjev Dijane Zadravec, no odustao je od toga nakon što je dobio tumačenje da to ne bi smio učiniti

Ministar zdravstva Vili Beroš koncem prošloga tjedna u roku od dva dana odbio je zahtjev smijenjene predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestara milosrdnica Dijane Zadravec da u tu zagrebačku bolnicu uputi upravni nadzor, odnosno poništi odluku vršitelja dužnosti ravnatelja Zorana Vatavuka o njenom udaljavanju s funkcije i kasniju potvrdu tog čina od Upravnog vijeća KBC-a.

Dijana Zadravec je 9. lipnja Berošu uputila pismeni zahtjev da to učini, pozivajući se na Zakon o upravnom postupku, a već 11. lipnja ministar ju je pozvao na sastanak na kojemu se o tome raspravljalo. Izvor Nacionala upoznat s tim događajem objašnjava da je Beroš pokazao volju za pokretanje nadzora, no odustao je od toga nakon što je od jednog pravnika iz Ministarstva (podaci poznati redakciji) dobio tumačenje da to ne bi smio učiniti. Pritom je zanemario eksplicitno tumačenje da je smjena Dijane Zadravec i nezakonita i ništavna upravo zbog postupanja Upravnog vijeća: Dijana Zadravec je, naime, upozorila da je ono odbilo njen prigovor na odluku v.d. ravnatelja o razrješenju bez da je na njega uopće konkretno i sadržajno odgovorilo.

Spomenuti pravnik u Ministarstvu zdravstva pri savjetovanju Beroša pozvao se na Zakon o zdravstvenoj zaštiti, pritom ignorirajući upozorenja da je dio izvršne vlasti i u oblasti zdravstva odgovara za zakonitost rada zdravstvenih ustanova, vezano na upravne akte koje donose zdravstvene ustanove upravo po Zakonu o općem upravnom postupku. Dužno je na zahtjev zainteresirane osobe poput Dijane Zadravec, ali i po službenoj dužnosti, provesti postupak upravnog nadzora nad zakonitošću konačnog upravnog akta i pritom primijeniti upravo Zakon o općem upravnom postupku, odnosno poništiti nezakonit akt.

Nema sumnje da će Dijana Zadravec tim putem nastaviti svoju borbu protiv, kako tvrdi, sustavnog korištenja resursa u zdravstvu u korist liječnika, mahom predstojnika raznih klinika, odnosno njihovih privatnih bolnica u kojima obavljaju posao paralelno s radom u javnim ustanovama. Nakon što je javno razotkrila krivotvorenje medicinske dokumentacije o troškovima liječenja velikog broja pacijenata i neosnovanu naplatu materijala i opreme od HZZO-a, o čemu je podatke iznijela u javnosti, ona će u trenutku izlaska ovog broja Nacionala na poziv zastupnika Mosta Nikole Grmoje o tome svjedočiti i pred Nacionalnim vijećem za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Ona inzistira na povezivanju dokumentacije među kojom se na jednoj strani nalaze obrasci i fakture za potrošeni materijal prema HZZO-u, a na drugoj medicinska dokumentacija pojedinih pacijenata iz koje je vidljivo da na njihovo liječenje nije potrošeno ni blizu onoliko materijala koliko je prikazano. Samo u njenoj bolnici i samo na četiristotinjak stranica dokumenata koje posjeduje, Zadravec tvrdi da je evidentno počinjena šteta u iznosu više desetaka milijuna kuna.

Kako Nacional neslužbeno doznaje od izvora bliskih Dijani Zadravec, upravo ti podaci pokazuju zašto su se pojedini liječnici KBC-a Sestara Milosrdnica pobunili protiv postavljanja videonadzora u angiosali te bolnice, premda je u drugim operacijskim salama taj nadzor bio postavljen.

“U KBC-u Zagreb inače dobavljači koji su prošli na natječaju robu drže u ormarima u angiosali, brinu o tome da nikad ne nedostaje materijala, brinu o datumu isteka valjanosti, popunjavaju kako se potroše materijali, a tek kad se potroše, onda dobiju plaćeno. U KBC-u Sestara Milosrdnica, s druge strane, jedan liječnik je naručivao materijale i praznio skladišta dobavljačima kao pijani ruski milijarder, materijal se držao kod njega i još jednog liječnika – možda se bacao, možda vraćao, možda trošio neracionalno, možda krao, svašta je moguće. Ali jasan je nesrazmjer u plaćanju prema HZZO-u i dobavljačima”, tvrdi izvor blizak Dijani Zadravec. Ona sama jedna je od troje kandidata za ravnatelja ove bolnice na natječaju koji upravo traje. Osim Dijane Zadravec, prijavili su se prof. dr. Vanja Bašić Kes i prof. dr. Davor Vagić. Ovaj posljednji bio je savjetnik za medicinska pitanja donedavnog ravnatelja Marija Zovaka, a inače je prije manje od mjesec dana objavio da se ne namjerava kandidirati. Vagić je bio i predsjednik Povjerenstva za unutarnji nadzor i kontrolu ove zagrebačke bolnice i tri puta je sudjelovao u pokušajima smjene Dijane Zadravec.

Komentiraj