Nikola Tesla svoju je ljubav prema izumima dobio od svoje majke

Georgina Đuka Tesla, majka Nikole Tesle, rođena je u selu Tomingaj 1822. godine u obitelji srpskog pravoslavnog svećenika Nikole Mandića, po kojem je Tesla dobio ime i Sofije Mandić (rođena Budisavljević) iz mjesta Gračac u Lici.

Njezin otac i djed izumili su brojna pomagala za kućanstvo, zemljoradnju, ali i u druge svrhe. Bila je najstarija od svojih sedmero braće i sestara te je morala preuzeti brigu o njima zbog prerane smrti majke zbog čega jedina nije pohađala školu.

Unatoč tome, Teslina majka bila je uistinu sposobna žena rijetke vještine, hrabrosti i duševne snage koja se probijala kroz životne oluje i prebrodila brojna teška iskušenja. Neumorno je radila od zore do kasno u noć. Bila je u stanju pronalaziti razne sprave u domaćinstvu i bila je čuvena u okolini zbog svojih radova. Izumila je i izradila različita oruđa i naprave, a nitima koje je sama isprela tkala je prekrasne uzorke.

Za vrijeme predavanja u Parizu, Tesla je saznao da mu je majka teško bolesna zbog čega je prekinuo zakazana predavanja i odmah pošao u Gospić. Imao je sreću zateći majku na životu i oprostiti se od nje. Georgina Tesla je umrla 4. travnja 1892. godine u 71. godini.

 

Komentiraj