Neva Tolle za Radio Nacional o najavljenim mjerama: ‘Nema zastare za pedofiliju, to je velika stvar!’

 U Hrvatskoj je u zadnjih 20 godina ubijeno gotovo 400 žena. Prošle godine ubijeno je njih trinaest, a gotovo svaku drugu ubio je sin. Strašni su to pokazatelji koji su uz još mnoge druge bili osnova izrazito kritičkog izvješća GREVIO-a, tijela koje prati implementaciju Istanbulske konvencije.

Stoga je Vlada nakon dugotrajne borbe udruga za ženska prava između ostalog odlučilo femicid uključiti u Kazneni zakon. Femicid je rodno uvjetovani oblik nasilja, odnosno ubijanje žena i djevojčica zbog njihova spola, a pod njega potpadaju ubojstva žena kao rezultat nasilja intimnih partnera, mučenje i mizogino pogubljivanje žena ili ubijanje žena i djevojčica u ime takozvane časti.

Novi zakon osnažuje prava žena: Uvodi se teško ubojstvo ženske osobe i zatvor za kršenje mjera opreza

Ove izmjene su na tragu napora koje je u govoru o stanju Unije istaknula Ursula von den Layen zahvaljujući na borbi za rodnu ravnopravnost i protiv nasilja nad ženama naglašavajući da istinske ravnopravnosti nema bez slobode od nasilja.

Najavu važnih zakonskih izmjena koje trebaju učvrstiti zaštitu žena od nasilja komentirala je “Gošća dana” Radio Nacionala Neva Tolle, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb.

“Ne mogu ništa drugo reći, nego da sam presretna da je premijer pokazao veliku, moćnu političku volju da taj široko društveni pokuša riješiti i smanjiti frekvenciju nasilja, ali i femicida na što manji mogući broj.

Novim mjerama za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece uvodi se uz femicid i istražni zatvor za kršenje mjere opreza, obavještavanje žrtve o izlasku nasilnika na slobodu te povećanje kazne za silovanje. Ove mjere rezultirat će smanjenjem pretučenih žena i smanjenjem broja femicida”, rekla je Neva Tolle.

Koju od ovih mjera smatrate najvažnijom u smislu odvraćanja od počinjenja djela, upitana je. “Teško mi je izvući jednu ili pet. Vlada trenutno mijenja četiri važna zakona koji se odnose, da tako kažem, na opseg posla sa ženama koje su preživjele nasilje. Nema zastare za pedofiliju, to je strašno velika stvar. Sjetite se sutkinje koja je nedavno rekla: ‘Ne, ne u zatvor s pedofilom. Ima 81. godinu, star je’. Takva sutkinja je problematična sutkinja i ne bi smjela raditi predmete te vrste. Ima puno takvih priča… Odrasli ljudi od 20, 30 ili 40 godina tek tada osvještavaju da su bili žrtve seksualnog nasilja, a već su u zastari. Potom imamo ono što je za žene elementarno bitno, a to je da zabrana mjere prilaska, koja se izdaje zlostavljaču, više neće biti mjera ‘bagatele’ u smislu da ju krši. Sada, trenutno, po dojavi policiji ide zatvor za kršenje mjere. Zašto? Zato što je izdana mjera od suda”, govori Neva Tolle.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner