Marina Ajduković: “Povećana je frustracija ljudi, ali ne smije se dozvoliti da ulica uzima pravdu u svoje ruke”

Profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. Marina Ajduković kazala je kako je samo bilo pitanje kada će se dogoditi napadi na djelatnike Centara za socijalnu skrb. Dodala je da je situacija u Hrvatskoj, a i u svijetu napeta, te da je povećana frustracija ljudi.

“Ulica ne smije uzimati pravdu u svoje ruke”

Ajduković je rekla da je došlo do ljutnje, iskazivanja agresija građana na mjestima gdje se ona ne treba iskazivati. Profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu naglasila je kako javnost treba biti upoznata s problemima koji se događaju, ali se ne smije dozvoliti da ulica, odnosno pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke i da šire krug nasilja.

“Događa se da se nasilje ne zaustavlja. Vidjeli smo govor mržnje koji je prisutan u medijima. To je jedan specifičan i opasan oblik nasilja. Vidjeli smo nasilje prema stručnjacima”, istaknula je u Dnevniku HRT-a profesorica Ajduković.

“Treba smiriti loptu”

Naglasila je kako treba “smiriti loptu”, a to nije nimalo jednostavno. Ajduković je kazala kako je aktivizam važan kao i udruge civilnog društva, jer su dobar korektiv da sustav bolje radi, ali govor mržnje, napadi i teške riječi nikome ne mogu koristiti.

Rekla je da za govor mržnje nema mjesta u javnom prostoru, jer njime se potiče nasilje.

“Djelatnici su preopterećeni”

Marina Ajduković naglasila je da javnost nije svjesna koliko je težak posao djelatnika socijalne skrbi, a kao ni koliko su djelatnici preopterećeni.

“Sustav socijalne skrbi dobio je nemoguću zadaću, jer je istovremeno kontrola, a istovremeno treba korisnicima pružati pomoć i podršku”, istaknula je.

Rekla je da su to javne ovlasti s kojim se štite standardi našeg društva. Ajduković je dodala da se ponekad dogode i nepravilnosti.

“Treba smanjiti administraciju, a ostaviti stručnjacima da rade svoj posao”

Marina Ajduković naglasila je da s ishitrenim strukturalnim promjenama treba pričekati.

“Ono je što je bitno treba se ili smanjiti broj ovlasti, bar u administrativnom djelu, poput dječjih doplataka, a treba ostaviti stručnjacima socijalne skrbi da rade svoj stručni posao. Važno je dati i poštovanje prema profesiji”, rekla je.

Poručila je da su osobe na terenu potplaćene. Dodala je da struka treba biti partner, a ne fikus.

Komentiraj