FaH

MAĐARSKA IH ODBILA: Azil u Sloveniji zatražilo 14 Sirijaca

Azil u Sloveniji zatražilo je u četvrtak 14 muškaraca iz Sirije koji su prošlog tjedna ilegalno došli iz Mađarske koja ih nije htjela preuzeti natrag temeljem bilateralnog ugovora o readmisiji.

Riječ je o muškarcima u dobi od 23 do 40 godina čiji identitet policija još provjerava, a u tijeku je i postupak prijevoda njihove molbe za azil na slovenski, nakon čega će iz centra za smještaj stranaca u Postojni biti prebačeni u kuću za smještaj azilanata u Ljubljani, potvrdila je policija.

Iako su najprije govorili da je njihovo odredište Njemačka, te da zato nisu zainteresirani za azil, sada su se odlučili za podnošenje molbi, što će im omogućiti da se u Sloveniji zadrže više mjeseci dok njihove molbe ne budu riješene.

Slovenija vodi vrlo restriktivnu politiku azila. U načelu odbija molbe za azil ekonomskih migranata, ali i mnogih koji ne mogu dokazati da su u sredinama iz kojih dolaze ugroženi i diskriminirani i da im je tamo život u opasnosti. Obično im odbija zahtjev za azilom i vraća u zemlje iz kojih su došli ili ih pušta iz azilnog doma da sami otiđu iz države ako to nije moguće.

Dom za smještaj azilanata u predgrađu Ljubljane ima kapacitet za smještaj malo više od 200 osoba, a prijašnjih je godina kroz njega prolazilo 500-tinjak osoba.

Oni se moraju držati kućnog reda i u određeno doba dana biti u domu, a za duže izlaske dobiti dozvolu. Višekratni izlasci bez dopuštenja prije su se kažnjavali smještanjem u prostor za prisilno zadržavanje koji je ukinut nakon jednog pokušaja samoubojstva.

Komentiraj