Luka Rijeka u 2020. s gubitkom od 6,6 milijuna kuna, no to je čak 4,5 puta manje nego godinu ranije

Luka Rijeka d.d. lani je poslovala s gubitkom od 6,6 milijuna kuna, što je za 4,5 puta manje nego 2019., kada je gubitak premašio 30 milijuna kuna, pokazuje u petak objavljeno financijsko izvješće te kompanije.

Prema nekonsolidiranom izvješću za 2020. objavljenom na Zagrebačkoj burzi, tijekom 2020. u Luci Rijeka prekrcano je 581.182 tona generalnog tereta, što je 20 posto manje nego u 2019. Istodobno, promet rasutog tereta bio 38 posto veći, odnosno prekrcano je 1,7 milijuna tona.

Povećan je i promet kontejnera u tonama za 22 posto, na 77.747 tona, odnosno na 40.465 kontejnerskih jedinica.

Ukupni prihodi Luke Rijeka u 2020. bili su 184,2 milijuna kuna kuna, što je za 12 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Pritom su poslovni prihodi dosegnuli 164,9 milijuna kuna, što je 3 posto više nego u 2019.

S druge strane, ukupni rashodi bili su 190,8 milijuna kuna, na razini kao i prethodne godine. Pritom su poslovni rashodi iznosili 168 milijuna kuna, jedan posto manje u odnosu na 2019. godinu.

Iz Luke Rijeke navode da je vidljivo smanjenje materijalnih troškova, povećanje troškova osoblja od 2 posto kao posljedice novog zapošljavanja i smanjenja prekovremenih sati te smanjenje amortizacije, velikim dijelom kao rezultat promjene u primjeni Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja MSFI 16.

Među ostalim troškovima poslovanja, porasle su naknade šteta gdje je iznos naknada po presudama i ovrhama 1,2 milijuna kuna, te rente od 245.226 kuna.

Ukupan trošak rada, u koji pripadaju vlastiti radnici i najam radne snage, u strukturi poslovnih rashoda u 2020. čini 46 posto, što je 4 posto manje nego prethodne godine, a primjetan je znatno niži trošak angažmana kooperanata, stoji u izvješću Luke Rijeke d.d.

Komentiraj