Liberalizacija tržišta električnom energijom u Republici Hrvatskoj jedan je od značajnijih procesa koji je obilježio domaće gospodarstvo u proteklom desetljeću. Osnovni smisao liberalizacije jest upravo činjenica da kupci električne energije imaju pravo slobodno, sukladno osobnim afinitetima, izabrati opskrbljivača na tržištu električne energije.

Ali uz blagodati koje je otvaranje tržišta električne energije donijelo krajnjim kupcima, valja spomenuti i negativni aspekt ovog procesa – tzv. nelojalnu konkurenciju, odnosno nepoštene i zavaravajuće načine prodaje pojedinih tržišnih opskrbljivača. Od samih početaka otvaranja tržišta električne energije i pojave novih tržišnih opskrbljivača započela je i praksa obmanjivanja kupaca u pogledu ostvarenja ušteda ili lažnog predstavljanja. Takva praksa donosi nepovjerenje kupaca, veliki broj raskida ugovora o opskrbi i netransparentnost ponuda koja se u konačnici negativno odražava i usporava stvarnu liberalizaciju tržišta.

Pojedini prodajni predstavnici opskrbljivača ne biraju načine i sredstva kako bi došli do potpisa na ugovoru o opskrbi električnom energijom. Naime, gotovo svakodnevno nam se javljaju zbunjeni i ljutiti građani koje su posjetili prodajni agenti novih opskrbljivača električnom energijom nerijetko se lažno predstavljajući. Dio problem jest i u tome što se prilikom predstavljanja ponude kupcima ne daju sve relevantne informacije, svatko od njih tvrdi da su baš oni najpovoljniji na tržištu, a u većini slučajeva se prešućuju najvažnije stavke ugovora.

Nerijetko se prodajni agenti predstavljaju kao zaposlenici HEP-a, traže uvid u račune za električnu energiju, mogućnost pristupa brojilu i očitanje brojila, pozivaju se na poslovnu povezanost i dogovor s HEP-om o zajedničkom tržišnom nastupu, a utvrđeni su i slučajevi krivotvorenja potpisa kupca. Jednako tako, u posljednje vrijeme su učestale prijave kupaca koji su nakon odbijanja potpisivanja ugovora bili izloženi verbalnom nasilju i prijetnjama.

Ono što je znakovito jest to da su ciljana skupina za takvo obmanjivanje u pravilu ljudi starije životne dobi, s kojima se na prevaru zaključuju ugovori o opskrbi uz obećanja nerealno niskih cijena i popusta kojima se, navodno, nagrađuje kupce za dugogodišnju vjernost HEP-u i redovito podmirenje računa za električnu energiju.

Dobro je znati da kupci koji nastavljaju koristiti javnu uslugu opskrbe električnom energijom koju pruža HEP Operator distribucijskog sustava ne moraju sklapati nove ugovore. Univerzalna usluga je pravo kupca kategorije kućanstvo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, na cijelom području Republike Hrvatske, po realnim, jasno usporedivim, jednakim i razvidnim cijenama.

Jednako tako, HEP ne angažira prodajne terenske predstavnike niti upućuje svoje zaposlenike u domove kupaca radi ponude ugovora o opskrbi električnom energijom ili bilo kakvih drugih ugovora za kupce kategorije kućanstvo. Zaposlenici HEP-a ovlašteno obilaze domove kupaca isključivo radi očitanja mjernih uređaja, zamjene brojila ili drugih poslova iz nadležnosti operatora distribucijskog sustava za koje moraju imati valjan radni nalog. Svi zaposlenici HEP ODS-a koji obilaze kuće i stanove imaju odgovarajuću službenu iskaznicu koju su obvezni pokazati na zahtjev kupca. Građani nisu dužni omogućiti obavljanje bilo koje radnje u vezi s mjernim mjestom ili priključkom, osobama koje nemaju valjanu iskaznicu HEP ODS-a ili je odbiju pokazati. Dodatnu provjeru identiteta osobe radi utvrđivanja je li osoba ovlašteni zaposlenik HEP-a, građani mogu obaviti telefonskim pozivom u područnu jedinicu HEP ODS-a (elektru). Važno je naglasiti i da HEP nema dogovor o zajedničkom tržišnom nastupu prema kupcima niti s jednim opskrbljivačem.

Osim toga, iznimno je važno da građani znaju kako se sva plaćanja obavljaju na temelju prethodno ispostavljenog računa, isključivo putem ovlaštenih financijskih institucija, odnosno da djelatnici HEP-a na terenu ne obavljaju nikakve gotovinske transakcije.

Zavaravajući i nepošteni način prodaje, odnosno dovođenje krajnjeg kupca u zabludu s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora predstavlja kršenje Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15). Opći uvjeti propisuju da kupac ima pravo iz bilo kojeg razloga, raskinuti postojeći ugovor o opskrbi električnom energijom te sklopiti novi ugovor s odabranim opskrbljivačem na tržištu električne energije. Zahtjev za raskid ugovora podnosi se opskrbljivaču s kojim je ugovor zaključen. Svi oni kupci koji su na bilo koji način prevareni odnosno dovedeni u zabludu prilikom potpisivanja ugovora, imaju pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača raskinuti ugovor u roku od 14 dana od potpisivanja.

Nakon isteka roka od 14 dana, kupac ima pravo raskinuti ugovor na način da podnese zahtjev novom opskrbljivaču, čime automatizmom ugovor sa starim opskrbljivačem prestaje vrijediti.

Ako je ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen nakon 1. listopada 2015. godine, kupac ima pravo na jednostran raskid ugovora, bez ugovorne kazne (članak 12. stavak 5. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom). Ugovori potpisani prije 1. listopada 2015. raskidaju se sukladno ugovornim odredbama o raskidu.

Apeliramo na građane da povedu računa što potpisuju i od koga će te pod kojim uvjetima kupovati električnu energiju.

Komentiraj