KARLOVAC Kupa i Korana stagniraju na 8,5 metara; ne očekuje se pogoršanje stanja

HINA / Mladen VOLARIĆ

Razina Korane i Kupe u Karlovcu stagnira na 8,5 metara, a budući da uzvodno razina vode pada te nema novih oborina, Karlovčane ne čeka pogoršanje stanja, ali je pred njima ispumpavanje vode iz kuća i gospodarskih zgrada u poplavljenim dijelovima grada te dežurstva na nasipima a potom i zbrajanje šteta.

Stožer zaštite i spašavanja grada Karlovca koordinira svim aktivnostima žurnih službi i dobrovoljaca. O trošku grada angažirano je 57 strojeva i kamiona te više od 250 ljudi, koji sa svakom novom hidrološkom promjenom podižu nasipe i druge barijere svuda gdje voda prodire da bi se usmjerila dalje od ljudi.

  • Poplavljena su cijela naselja, poput Logorišta i Mostanja, te dijelovi naselja i sela poput Turnja, Ladvenjka, Tušilovića, Pokupske doline, Gradca, Orlovca, Šišljavića, Rečice, Skakavca, Kablara, Donjeg Pokupja, Drežnika, Hrnetića i Zadobarja.

Zbog poplave i zaobalnih voda te prodiranja vode iz šahtova, problema imaju i stanovnici gradskih četvrti Grabrika, Novog centra, Luščića, Jamadola i Banije, posebno Selca i Zagrebačke ulice.

Iz Hrvatskih voda su priopćili da njihove službe danonoćno nadziru zaštitne građevine duž rijeka Kupe i Korane u Karlovcu i poduzimaju mjere i radove u skladu s vodostajima te da ima dovoljno materijalno-tehničkih sredstava za intervenciju u obrani od poplava.

U priopćenju je navedeno da  je cijeli dan angažirano 127 radnika Hrvatskih voda i licenciranih vodoprivrednih društava u skladu s državnim planom obrane od poplava i provedbenim planovima.

Angažirana je i mehanizacija, 44 specijalna stroja, bageri, rovokopači, valjci i traktori te 15 crpaka za crpljenje vode, 10 agregata i 13 kamiona.

U četvrtak je karlovačkoj Javnoj vatrogasnoj postaji, DVD-ima i mjesnim odborima izdano 16.700 vreća kako bi se provela zaštita materijalnih dobara na područjima na nebranjenim područjima na kojima nema zaštitnih građevina.

Zečjim nasipom zatvara se depresija na kraju pete dionice nasipa u Gornjem Mekušju, crpi se voda iz procjednog kanala, izgrađeno je nadvišenje od vreća na dužini od 50 metara kod ceste prema Gornjem Mekušju.

Izgrađen je zečji nasip na šetnici na lijevoj obali Korane, koja je ujedno i obrambena crta gradske četvrti Rakovca, te su uklonjene naplavine s pontonskog mosta na Korani u Karlovcu.

Komentiraj