IFTDO

Intervju sa Sanjom Miovčić, izvršnom direktoricom Vijeća stranih investitora BiH

Grad Sarajevo će ovog ljeta biti domaćin 48. IFTDO globalne konferencije (International Federation of Training and Development Organisation). O tome što je IFTDO, koji je cilj okupljanja te zbog čega je CEE regija interesantna poslovnim ljudim, govori Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora BiH i predsjednica konferencije.

Što znači skraćenica IFTDO ?

IFTDO (International Federation of Training and Development Organisations) je mreža multinacionalnih, multikulturalnih organizacija za obuku i razvoj ljudskih resursa u svijetu, čiji upravni odbor čine uvaženi profesori i profesionalci u oblasti ljudskih resursa. Sastoji se od punopravnih, pridruženih i povremenih članova te danas okuplja oko 500 tisuća profesionalaca iz više od 30 zemalja. Svrha IFTDO-a je da poveže profesionalce u društvima, korporacijama, sveučilištima, poslovnoj i akademskoj zajednici, konzultantske kuće, vladine organizacije.
Zašto je toj grupaciji ljudi koji upravljaju IFTDO-om interesantna ova regija?

Globalna mreža je fokusirana i na manje zemlje, a naročito na zemlje u razvoju širom svijeta. U tom smislu, zemlje Zapadnog Balkana su prepoznate kao rastuće ekonomije koje se suočavaju sa velikim izazovima u tranzicijskom periodu naročito kada se radi o nedostatku radne snage, velikoj stopi nezaposlenosti mladih ljudi, procesu digitalizacije i unapređenja poslovanja naročito iz domena ljudskih resursa.

Koji je cilj konferencije ? 

BiH ima čast da ove godine bude domaćin 48. po redu Svjetske konferenecije IFTDO-a. O značaju ovog događaja govori i činjenica da su neke zemlje čekale po 10 godina da dobiju organizaciju ove prestižne konferencije. BiH je ovogodišnju konferenciju dobila zahvaljujući  kompaniji Origin Group iz Bahreina (članici IFTDO-a) koja je uspjela da dobije organizaciju i dovede konferenciju u BiH umjesto u Maleziju, kao što je prvobitno bilo planirano. Prošlogodišnja konferencija je održana u Dubaiju.

Centralna tema konferencije je “Digitalna transformacija kompanija i uloga koju odjeli ljudskih resursa imaju u digitalnoj transformaciji – stavovi, zrelost, spremnost i pristup digitalizaciji”. Ova konferencija bit će fokusirana na funkcionalne aspekte upravljanja ljudskim resursima s obzirom na to da oni igraju veoma značajnu ulogu u digitalnoj transformaciji, pripremanju pojedinaca i organizacija za budućnost i nove trendove.

Cilj ove konferencije je da se naglasi uticaj i rastuću ulogu digitalne transformacije na globalno konkurentne kompanije u kojima su ljudi ostali ključni element. U okviru konferencije bit će održano niz interaktivnih radionica za one koji nastoje unaprijediti poslovanje s akcentom na razvoj potencijala radnika zaposlenih u tim kompanijama ili organizacijama.

Koliko predavača će sudjelovati?

Na konferenciji će govoriti 20 istaknutih međunarodnih i regionalnih stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa, rada i zapošljavanja, kao i obrazovanja, koji imaju značajnu ulogu u podizanju standarda u oblasti ljudskih resursa sa fokusom na najbolje prakse i uspješne priče o uvođenju digitalnih tehnologija i inovacija u poslovanje kompanija. Na događanju od 24. do 26. lipnja će sudjelovati 300 delegata iz više od 40 zemalja.

S druge strane ovo je prilika da se povežu ljudi iz potpuno različitih poslovnih i geografskih okruženja i da nauče kako primijeniti novitete u poslovanju u skladu sa digitalizacijom i postanu konkurentniji na globalnom tržištu bez obzira iz kojih zemalja dolaze. U okviru konferencije bit će i izložbeni prostor za 24 izlagača koji nudi idealnu platformu za prezentaciju novih tehnologija i usluga.

Što je opredijelilo Vijeće stranih investitora BiH (Foreign Investors Council – FIC) da podrži konferenciju i bude jedan od ključnih partnera?

Vijeće stranih investitora BiH kao najznačajnija nezavisna poslovna asocijacija koja je aktivna u BiH već 13 godina na prijedlog jedne od naših članica, Origin Europe, odlučilo je da podrži konferenciju, bude partner i saveznik svim našim članicama koje sudjeluju, čineći da i ovo bude jedan od načina unaprjeđenja njihovog poslovanja.

Sanja Miovčić

Komentiraj