FUTURE TENSE Gerd Leonhard jedan je od vodećih svjetskih futurologa

facebook.com

Gerd Leonhard jedan je od vodećih svjetskih futurologa koji fokus stavlja na skora predviđanja u području poslovanja, društva, medija, tehnologije i komunikacija, a u Zagrebu će 2. listopada govoriti na Future Tense konferenciji.

Gerd Leonhard ističe kako će se čovječanstvo u nadolazećih 20 godina promijeniti više nego što se promijenilo u posljednjih 300 godina. Priznati futurolog napominje kako je trenutno ključno pitanje za razvoj čovječanstva kako voditi i usmjeriti razvoj znanosti i tehnologije kako bi u konačnici ispunili svoju primarnu funkciju, a to je služiti čovječanstvu i njegovom napretku. Leonhard najvećom promjenom u smjeru ljudskog razvoja smatra pojavu umjetne inteligencije i promjene ljudskog genoma te ističe kako jednako moramo ulagati u čovječanstvo koliko u tehnologiju.

Znanstvena fantastika postaje naša stvarnost. Strojevi već mogu raditi stvari koje su nekoć bile moguće jedino čovjeku, a u budućnosti će moći i više, od razumijevanja jezika, prepoznavanja složenih slika do korištenja ljudskog tijela na vrlo fleksibilan i prilagodljiv način. Leonhard smatra kako ćemo u budućnosti biti potpuno ovisni o strojevima u svakom aspektu našeg života, predviđa “spajanje“ čovjeka i strojeva kroz proširenu stvarnost (augmented reality), virtualnu stvarnost, holograme, implantate i sučelja koji su projektirani pomoću nanotehnologije i sintetske biologije.

Optimističan je glede budućnost, ali napominje da moramo prakticirati holistički pristup tehnologiji kako bi zaštitili samu suštinu toga što znači biti čovjek. Ne smijemo odustati od humanosti u zamjenu za postizanje neograničene inteligencije koja nije biološka.

Gerd Leonhard autor je šest knjiga s više od 1 500 angažmana u 50 zemalja na polju futurologije. Ujedno je osnovao agenciju, TheFuturesAgency, koja okuplja više od 30 futurologa. Lista klijenata koji su ga angažirali bilježi više od 300 kompanija; od financijskih, medijskih i tehnoloških kompanija do javne uprave.

Wall Street Journal ga je prozvao jednim od vodećih medijskih futurologa.

Uz Leonharada na Future Tense konferenciji govorit će futurolozi Aric Dromi na temu pametnih gradova, David Birch na temu budućnost plaćanja, a o budućnosti hrane govorit će food futurologica Morgaine Gaye.

Gerd Leonhard

Komentiraj