EU Ecolabel oznaka – bolja za okoliš, bolja za vas

EU Ecolabel

Eko-oznake su važne u promicanju politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Eko-oznake nisu namijenjene svima već samo najboljima. Mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena su tako da svega 20-30 % proizvoda ili usluga na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima. Eko-oznake ujedno su znakovi izvrsnosti budući promoviraju one koji u zaštiti okoliša rade više od propisanog zakonskog minimuma.

Eko-oznake su dobrovoljni instrumenti zaštite okoliša kojima proizvođači i davatelji usluga pokazuju da poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i pružene usluge.

EU Ecolabel je vrhunska oznaka zaštite okoliša i službena oznaka Europske unije koja označava one proizvode i usluge na europskom tržištu koje su prijatelji okoliša.
Uz toliko proizvoda i usluga koje se nazivaju zelenima teško je znati kojima možete vjerovati, a EU Ecolabel je pouzdana okolišna oznaka koja identificira proizvode i usluge smanjenog utjecaja na okoliš, a potvrđena je od strane neovisnih stručnjaka.

U vremenu u kojem potrošači i turisti postaju sve osvješteniji o zdravlju i ekologiji, biraju samo najkvalitetnije proizvode i usluge s visokim standardima.

Uz EU Ecolabel i tvoj smještaj može promovirati brigu o zaštiti okoliša. Priključi se sve prisutnijem trendu življenja ‘zelenim’ stilom života i odluči se na korištenje hotela, kampova i objekata koji imaju manji okolišni otisak. Uz EU Ecolabel turisti mogu biti u potpunosti sigurni da određeni turistički smještaj ponosno nosi tu ‘veliku’ i iznimno bitnu oznaku, jer prolazi zahtjevan postupak provjere utjecaja na okoliš u svim fazama životnog ciklusa. Mjerila koja se pritom primjenjuju znanstveno su i stručno utemeljena i bazirana na smanjenim utjecajima proizvoda i usluga na okoliš.

Zeleno gospodarstvo rastući je trend u Europi i svijetu, a EU Ecolabel je oznaka kojoj potrošači mogu vjerovati.

http://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html

https://www.facebook.com/EU-Ecolabel-Hrvatska-917984185032743/

Komentiraj