Edgar Degas, slikar koji je bio fasciniran baletom

Degas je dobio nadimak “slikar plesača”. Od 1860. pa nadalje, razvio je fascinaciju plesom, koja je prvobitno otkrivena u Pariškoj operi, gdje je proveo mnogo vremena. Kao rezultat njegovog interesa, njegove slike oslikavale su plesače u privatnim trenucima iza kulisa, kao i tijekom njihovih nastupa na pozornici.

Bio je očaran beskrajnim mogućnostima koje je unutrašnjost operne kuće nudila, da istu scenu vidi iz više neobičnih kuteva, s balkona, parketa ili iz vizure orkestra. Volio je kontraste između svjetlosti i sjene, iluzije i realnih slika. Strastveno je volio balet, a u balerinama je pronalazio jedan poseban svijet vizualnog uživanja. Balerine koje je na svojim slikama i pastelima Edgar Degas ostavio, među najpopularnijim su slikama 19. stoljeća. One govore o njegovom posebnom stvaralačkom daru jer se na njima skoro fotografski, a volio je fotografiju i bavio se njom, fokusirao na najsitnije detalje narušavajući klasičnu kompoziciju asimetrijom i radikalnim vizurama.

Edgar Degas je umro 27. rujna 1917. godine.

Komentiraj