DOBROVIĆ: Otvoren Javni poziv za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta

Petar Glebov/PIXSELL

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta otvoren je u srijedu i trajat će dok se ne iskoristi svih 144,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, što je, kako je istaknuo ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, dostatna da se taj sustav zaokruži.

Mogućnost sufinanciranja projekata je do 85 posto, a općine i gradovi mogu dobiti od pola milijuna kuna do 4,5 milijuna kuna po projektu. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno–obrazovnih aktivnosti.

Svrha poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

“S velikim zadovoljstvom danas možemo obavijestiti javnost da je krenula praktična provedba Plana gospodarenja otpadom. Svega dva i pol mjeseca nakon što smo Plan donijeli na Vladi, u prilici smo danas objaviti javni poziv za financiranje reciklažnih dvorišta. Upućen je jedinicama lokalne samouprave i korisnici se mogu javiti. Ukupno je u ovom programu predviđeno 144,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava,” rekao je Dobrović na konferenciji za novinare održanoj u Ministarstvu.

Dodao je da su mnogi gradovi i općine su već spremni, da je za preko 70 projekata pripremljena dokumentacija i mogu se odmah prijaviti.

Naveo je da u Hrvatskoj već postoji 85 reciklažnih dvorišta te 50 takozvanih “mobilnih”, manjih jedinica. “Sada računamo da ćemo ih moći financirati preko 70 i time će se sustav bitno pojačati”, poručio je.

Na pitanje ima li Ministarstvo način kako natjerati gradove i općine da konačno krenu s odvajanjem otpada i naplatom u skladu sa zakonom, rekao je da gradovima nedostaju sortirne linije gdje će se odvojeno prikupljeni materijal pripremiti za tržište. U Hrvatskoj je samo nekoliko sortirnica – na Krku i u Prelogu.

Objasnio je da su za odvojeno prikupljanje otpada potrebne posude, vozila i infrastruktura, to jest sortirne linije i kompostišta. Na koncu dolaze centri za gospodarenje ostalim otpadom u kojima se obrađuje isključivo ostatak.

Najavio je da će se krajem travnja objaviti javni poziv za sanacije odlagališta komunalnog otpada. U pripremi su i pozivi za sortirnice i kompostišta, komunalnu opremu. “Svim tim ćemo napraviti zaokret ka kružnom gospodarstvu,”, rekao je.

Uvodi se naknada za odlaganje  

Na pitanje misli li da Hrvatska ima šanse do 2020. povećati udio reciklaže na 50 posto, ministar Dobrović je odgovorio potvrdno. “Da, apsolutno mislim”, poručio je.

Najavio je da će u tome pomoći i uvođenje takozvane “naknade za odlaganje” koju planiraju uvesti što prije, a nastojat će da to “već bude operativno do kraja godine”. To znači, kako je objasnio, da će se jedinice lokalne samouprave koje ne budu marile za odvojeno prikupljanje suočavati s većim troškom.

“To je vrlo koristan alat koji je preporučila Europska komisija”, rekao je i dodao kako je praksa u zemljama EU pokazala da je on bitno pospješio jačanje sustava odvojenog prikupljanja i recikliranja u kojem Hrvatska zaostaje.

Dobrović nije rekao koliko će iznositi “naknade za odlaganje”. Rekao je da se o tome sada raspravlja ali će iznos tih naknada biti takav da predstavlja stimulaciju promjene ponašanja.

Komentiraj