Blokiranim Riječanima otpis duga za gradska potraživanja

Goran Kovačić/Pixsell

Blokiranim Riječanima, dužnicima Grada Rijeke po svim osnovama, Grad Rijeka će otpisati dugove u najvišem iznosu do 10.000 kuna , uvećano za pripadajuće kamate, odlučeno je u utorak na gradonačelnikovu kolegiju. Otpis duga predviđen je do istog iznosa koji otpisuje država temeljem Zakona o otpisu drugova fizičkih osoba. S ciljem jednokratne pomoći blokiranim građanima svojim dužnicima tim je Zakonom jedinicama lokalne samouprave otvorena  mogućnost  otpisa potraživanja čime se Grad Rijeka odazvao pozivu Vlade RH..

„Riječ je o otpisu dugova građanima, kumulativno do 10 tisuća kuna po svim osnovama, iako se u trenutku kad se donosi Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke, ovom odlukom o otpisu duga građanima dodatno smanjuje prihode gradskog proračuna.“ – rekao je gradonačelnik Vojko Obersnel. Pritom je napomenuo i da će predložiti komunalnim društvima u gradskom vlasništvu da otpišu dugove građana i to najviše do iznosa od 5.000 kuna.

Zahtjev za otpis duga se može podnijeti za potraživanja koji su isključivi prihod gradskog proračuna, odnosno za dug po osnovi zakupnine poslovnog prostora i javnih gradskih površina, zakupa zemljišta, poduzetničkih kredita, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poreza na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju, porez na kuće za odmor, najamnine stanova te naknade za koncesijska odobrenja. Otpis duga ne odnosi se na za ovrhe po novčanim kaznama za razne prekršaje, u što se ubrajaju i prometni prekršaji.

Zahtjev se može podnijeti isključivo za dugovanje za koje se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona 21. srpnja 2018. godine. Zahtjev mogu podnijeti fizičke osobe – građani i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te poljoprivrednici.

U srijedu, 12. rujna, bit će na službenoj web stranici Grada Rijeke objavljen poziv blokiranim fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva za otpis dugovanja prema Gradu Rijeci, a pisani zahtjev za otpis duga dužnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave poziva.

Komentiraj