Australija: U Novom Južnom Walesu uvode najvišu zakonsku zaštitu životinja i prirode

Screenshot YouTube

Vlada australske države Novi Južni Wales je predstavila niz novih zakona i dokazala da joj je zaštita životinja i prirode na njenom teritoriju vrlo bitna.

Ukupno 220 divljih staništa u Nacionalnim parkovima će imati najvišu zakonsku zaštitu na području države. Ministar zaštite okoliša, Matt Kean, je za medije izjavio da je cilj potpuno zaustaviti nestajanje ili izumiranje ugroženih vrsta na više lokaliteta.

Osim toga, na više od 200 područja će se provoditi programi razmnožavanja životinjskih vrsta, a u provedbu će krenuti projekti održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagođavanja staništa.

Katastrofalni šumski požari 2019. godine su opustošili mnoga divlja staništa. Svi se slažu da je ovo veliki korak u zaštiti životinja, a ciljane, već započete ili pripremljene akcije bi kroz kraće ili duže razdoblje trebale pokazati zadovoljavajuće rezultate, koji se tiču oporavka biostaništa u zacrtanim područjima Nacionalnih parkova.

Komentiraj