Amerikanci uručili posebno priznanje Draganu Primorcu

Povodom Dana neovisnosti SAD-a veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen E. Cormack u Sarajevu je uručila posebno priznanje Draganu Primorcu za njegov doprinos u potpori veleposlanstvima SAD-a u Sarajevu i Zagrebu, posebno iz područja medicinskih znanosti i zdravstvene skrbi. Primorac pokreće brojne aktivnosti s kojima povezuje hrvatske i američke institucije, a posebno značajna dogodila se nedavno kada je u Zagrebu potpisan ugovor o višegodišnjoj suradnji između Američke akademije za forenzičke znanosti (AAFS) i Međunarodnog društva za primijenjene biološke znanosti (ISABS).

U ime AAFS-a ugovor je potpisao John E. Gerns, predsjednik AAFS-a, a u ime ISABS-a Dragan Primorac. John E. Gerns tom prilikom je istaknuo da potpisivanje ugovora o suradnji predstavlja veliki iskorak u suradnji forenzičkih institucija SAD-a i Hrvatske te u borbi protiv terorizma, bioterorizma i organiziranog kriminala. Ugovor posebno definira suradnju na području znanstvenih projekata i edukacijskih procesa iz područja forenzičkih znanosti, kao i suradnju iz područja rutinske forenzičke prakse, a cilj je da se forenzičari što bolje profesionalno povežu.

Komentiraj