VIDEO: Održana 9. sjednica Vlade

Započela je 9. sjednica Vlade RH.

Tijek sjednice uživo možete pratiti na linku u nastavku.

Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice nalaze se Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Prijedlog odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, davanje mišljenja Hrvatskome saboru na više prijedloga, Prijedlog zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima, Prijedlozi odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju različitih akata i ugovora, Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola-Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Podrola” uz obvezu osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a radi dovršetka sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Podrola”.

Tu su još i prijedlozi odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću:

a)    u casinima trgovačkom društvu GERMANIA SPORT d.o.o.
b)    u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
c)    u casinima trgovačkom društvu CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.
d)    na automatima trgovačkom društvu ŽETON d.o.o.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odredbe Statuta Hrvatskog autokluba, Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Međunarodnim investicijskim forumom Dubrovnik 2016. – “Pametne zajednice – pametne investicije” te verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Ivana Klarina, u vezi s reformom javne uprave i lokalne samouprave.

Komentiraj

PODIJELI
NACIONAL je već 20 godina najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj.