facebook.com

VIDEO: Tutankamonova maska vraćena u Egipatski muzej

Zlatna Tutankamonova maska vraćena je u Egipatski muzej.

Poznati povijesni predmet bio je na restauraciji oko devet tjedana, nakon što je nesretnim slučajem otpala ‘brada’ na maski.

Posmrtna maska mladog egipatskog faraona izrađena je u cijelosti od zlata i ovo je prvi put nakon postava predmeta da je obavljena restauracija.

Komentiraj