facebook.com

VIDEO: Međunarodni fond za djecu UN-a počeo koristiti blokchain tehnologije

Međunarodni fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF) sve više koristi nove tehnologije kako bi pomogao djeci i mladima širom svijeta.

Pomoću novih tehnologija i sustava ova organizacija olakšava rad sebi i optimizira svoje aktivnosti kao što su obrazovanje, financiranje, razmjena znanja i podataka…

Sunita Grote naglašava važnost interneta za edukaciju polaznika UNICEF-ovih programa te ističe uvođenje i važnost blokchain tehnologija, koje ubrzavaju prenošenje financijskih sredstava u područja gdje je to potrebno. Ističe se kako je ovaj sustav transparentan, precizan, djelotvoran i kontroliran od organizacije.

Komentiraj