Vanđelić: “Radovi kreću na proljeće”

Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić poručio je kako bi Fond u roku petnaest dana trebao biti upisan u Sudski registar te će se u roku petnaest dana sazvati konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.

Dodao je da će se u roku od trideset dana obaviti javni natječaj i donijeti Statut Fonda. Naglasio je kako je 26.000 objekata oštećeno, a od toga je pet posto  neuporabljivo. Dodao je kako je oko dvadesetak posto granično odnosno potencijalno neuporabljivo. Vanđelić je poručio kako bi već u proljeće mogli započeti radovi. U međuvremenu obavit će se sve pripremne aktivnosti, elaborati, projekti, ugovaranje stručnog nadzora i revidenata.

Naglasio je kako je procjena troška ukupne obnove oko 42 mlrd. kuna, da će se u početku trošiti više te da će obnova trajati više od deset godina. Vanđelić je naglasio kako već radi zajedno sa suradnicima na sustavu koji bi trebao osigurati kompletnu transparentnost, kompletno digitalno provođenje sustava javih nabava.

U Dnevniku HRT-a poručio  je kako je jedna od njegovih zadaća osigurati raspisivanje javnog natječaja za ravnatelja Fonda, a raspis natječaja trebao bi biti u roku od dva mjeseca, a stalnog ravnatelja možemo očekivati za tri mjeseca koji će imati mandat od četiri godine. Naglasio je kako će deklarirati svoju imovinu, iako to nije dužan po zakonu.

Komentiraj