Udruga Lipa odgovorila Ribiću: Cilj nam je društveni razvoj, žao nam je što Ribić to ne razumije

FaH

Udruga poreznih obveznika “Lipa” priopćenjem je reagirala na optužbe koje je u otvorenom pismu premijeru Tihomiru Oreškoviću iznio sindikalist Vilim Ribić.

Ribić je u otvorenom pismu premijera Tihomira Oreškovića koji je društveni i politički smisao imenovanja Davora Huića savjetnikom za unutarnju politiku.

Ribić je ocijenio da se Huićeve “ideje svode na odustajanje od socijalne države, na reduciranje države na minimalne funkcije (vojsku, policiju…), na radikalno smanjenje državne potrošnje, a time i svega što ona građanima nudi, na izrugivanje socijalnoj pravdi i sigurnosti, na zagovaranje slabljenja sindikata, privatizaciju na svim mjestima gdje to ima i nema smisla, na deregulaciju koja otvara put pravu jačega”.

Iz Lipe navode da je Ribić u svom pismu iznio niz neistina i neutemeljenih optužbi na račun njihove udruge. Zalaganja su označena kao neustavna, a sama udruga označena je kao “fantomska”.

“Radimo po zakonu i ne financiramo se iz proračuna”

“Gospodina Ribića moramo podsjetiti da je udruga Lipa registrirana i radi sukladno hrvatskim zakonima, da se ne financira iz državnog proračuna i da predstavlja legitiman dio civilnoga društva bez kojeg nema društvenog razvoja i razvoja demokracije.

Ciljevi udruge Lipa usklađeni su Ustavom RH, širim europskim i civilizacijskim načelima i interesima većine građana, što uključuje i članove njegova sindikata. Stoga upućujemo javnost, osobito članove sindikata, a g. Ribića podsjećamo, na deklarirane ciljeve koji su detaljno obrazloženi u temeljnim aktima Lipe koji se mogu pronaći na Internetskoj stranici udruge www.manjiporezi.hr:

1. Manji porezi, osobito opterećenja rada koja destimuliraju zapošljavanje. Ovaj cilj udruge u izravnom je interesu zaposlenih radnika i nezaposlenih koji traže posao. Neshvatljivo je da se jedan sindikalni čelnik protivi takvom cilju koji je u interesu najširih skupina građana.

2. Uravnoteženje proračuna, svođenje državnih izdataka u realne okvire i fiskalna odgovornost. U ovim ciljevima nema ničeg protuustavnog. Ciljevi su posve usklađeni s Fiskalnim paktom Europske unije, Europskim ugovorom i historijskom praksom najrazvijenijih država. Štoviše, fiskalna stabilnost nužan je uvjet razvoja socijalne države. G. Ribić vjerojatno odbija shvatiti da fiskalna nestabilnost i prezaduženost države dugoročno dovodi do ugroze socijalnih funkcija države.

3. Transparentnost trošenja novca poreznih obveznika radi prekida s neracionalnostima, rentijerstvom i kriminalnim aktivnostima. Ovo je univerzalni cilj koji je posve u skladu s najšire definiranim ciljevima uređenog građanskog društva. Sigurni smo da bi se i g. Ribić odmah izrijekom složio s važnošću realizacije ovoga cilja.

4. Efikasnost i svrsishodnost trošenja javnog novca radi povećanja javnog dobra. Kako javno dobro uključuje i mnoge funkcije države, svakome osim g. Ribiću očito je da ovdje nema riječi o ukidanju socijalne države.

5. Glas poreznih obveznika u javnosti

6. Smanjenje javnog duga radi očuvanja fiskalnih rezervi za buduće generacije. Ovaj cilj smatramo osobito važnim, jer u Hrvatskoj do sada nije bilo javnog glasa o međugeneracijskoj fiskalnoj odgovornosti. Stoga taj cilj smatramo posebno važnim doprinosom naše udruge javnom životu i raspravi.

“Krajnji cilj Lipe je društveni razvoj”

Svjesni smo da je g. Ribić u maniri iskusnog političara vješto sročio pismo premijeru povezavši sve spomenute negativne atribute s osobom bivšeg izvršnog direktora Lipe g. Davora Huića. On je prošloga tjedna imenovan savjetnikom premijera. Bez obzira što je g. Huić sada već bivši izvršni direktor udruge koji je u međuvremenu podnio ostavku na svoje dužnosti u udruzi, dužni smo reagirati jednako kao da je Ribić izravno atakirao na naš rad. Jer, riječ je o objedama koje unazađuju javni dijalog širenjem neistina i stvaranjem pogrešnog dojma o dosadašnjem radu Lipe i njenom dojučerašnjem direktoru.

Lipa će i u budućnosti težiti otvaranju bitnih društvenih pitanja u okviru deklariranih ciljeva. Osim organizacije javnih tribina na kojima sudjeluju stručnjaci različitih stavova, pokrećemo inicijative među kojima ističemo ‘Brojač javnog duga’ koji informira građane o stanju zaduženosti države, ‘Kalkulator’ poreznog opterećenja plaća koji informira građane o raspodjeli njihove zarade i inicijativu za ‘Pametnu regulativu’, od koje bi koristi mogle imati najšire skupine građana i poduzetnika.

Krajnji cilj Lipe je društveni razvoj. Pokretanje Hrvatske radi ulaganja, zapošljavanja, rasta životnog standarda, zaustavljanja emigracije. Samo se na taj način može stvoriti veći fiskalni kapacitet za financiranje javnih dobara i stvaranje rezervi koje će ostati za buduće generacije. Žao nam je što g. Ribić to ne razumije”, navodi se u priopćenju Lipe.

Komentiraj