Tradicija prvoaprilskih šala je duga, ali nije razjašnjeno otkuda potječe

Tradicija prvoaprilskih šala je dugotrajna i traje već stotinama godina. Prvoaprilska šala je običaj kada ljudi  jedni drugima smišljaju i podvaljuju bezopasne smicalice ili objavljuju krivotvorene ili lažne novosti, priče ili informacije.

Popularizacija tog simpatičnog događaja je započela davne 1700. u Engleskoj, ali pravo porijeklo te povijest nastanka nikada nisu do kraja razjašnjeni. Neki povjesničari smatraju da porijeklo prvotravanjskih šala datira iz 1582. kada su Francuzi prešli sa Julijanskog na Gregorijanski kalendar pa je nekadašnji 1. siječnja postao 1. travnja. Francuzi su imali dosta problema s prelaskom na Gregorijanski kalendar, naročito s prelaskom na novi način obilježavanja kalendarske godine. Nisu željeli prihvatiti prelazak pa su novu godinu i dalje slavili 1. travnja. Prema tradicionalnoj predaji nazvani su travanjskim budalama ili originalno ‘april’s fool’ što je engleski naziv za prvotravanjsku šalu. Priča se velikom brzinom proširila po cijeloj Europi.

Komentiraj