‘Car’ je možda najbolje djelo velikana svjetskog novinarstva Riszarda Kapuśćińskog, u kojemu novinska reportaža prerasta u pronicljivu esejistiku pa i vrhunsku književnu fikciju.

Kapuściński u ‘Caru’ opisuje trenutke u kojima vojska 1974. godine svrgava karizmatičnoga cara Hailea Selassieja (1892-1975) i rekonstruira dvor etiopskoga negusa kao metaforu svakog totalitarističkog sustava.

Autor intervjuira niz dvorjana i njihova svjedočenja, prepuna naoko nevažnih detalja koji se sklapaju u sliku srušenoga režima, sliku koja razotkriva njegov zločinački karakter.

Istodobno, ‘Car’ je i mudra analiza svakoga despotizma, pa i poljskoga iz razdoblja Edwarda Giereka, koje neki danas ironično nazivaju la belle epoque socijalizma. Tema je na poseban način zanimljiva i mladeži zbog planetarne raširenosti rastafarijanskog pokreta, osebujne mješavine judaizma, kršćanstva i narodne predaje, koji prepoznaje Etiopiju kao kolijevku čovječanstva, a Hailea Selassieja drži božanskim simbolom.

Komentiraj