Smrt Smail-age Čengića

Autor:

ilustracija mm

Ismail-aga Čengić bio je Gatački, pivski i drobnjački muselim iz bošnjačke obitelji Čengić. Poznat je po svojoj ulozi u slamanju ustanka Husein-kapetana Gradaščevića. Glavni je lik epa ‘Smrt Smail-age Čengića’ Ivana Mažuranića. Na prevaru iz zasjede je ubijen 23. rujna 1840. godine na Mletičaku u blizini Nikšića.

Mažuranićevo djelo prvi je put tiskano u almanahu “Iskra” 1846. godine. On se poslužio povijesnim činjenicama i na njima izgradio priču o turskom osvajaču Smail-agi Čengiću, silniku i tiraninu, koji ugnjetava crnogorski narod. To je vrlo slikovito ispričana priča o patnji i podčinjenosti Južnih Slavena od strane Turaka. Priča glorificira junaštvo i borbu protiv moćnog cara te pobjedu manje brojnih, ali zato srčanijih pobunjenika.

Ovime Mažuranić zagovara borbu i pobjedu ljudskih ideala, pogotovo onih koji su bili važni u vremenu u kojem je živio, a to su sloboda i osveta podčinjenih, ali junačkih naroda. Sve to ističe se emocionalno angažiranim pripovjedačem, koji u prikazu događaja bira svojeg favorita kojeg nameće i čitatelju. Time pripovjedač nije klasičan jer nije objektivan, kao što klasični pripovjedači inače jesu.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.