REAGIRANJE BERNARDICE JURETIĆ ‘Netočna je tvrdnja da sam kao ministrica u sukobu interesa’

U skladu sa Zakonom o medijima, glava VI, odjeljak 1, stavak 40, molim vas da u vašem listu, u cijelosti i na istom prostoru, objavite ispravak neistinitih informacija iznijetih u članku s naslovom „Bernardica Juretić potpisala ugovor s organizacijom koju je osnovala“, koji je objavljen u Nacionalu 26. lipnja 2016. godine na stranicama 28, 29, 30.i 31.

Netočna je tvrdnja autora Borisa Bilasa i tjednika Nacional da sam kao ministrica u ime Ministarstva socijalne politike i mladih potpisala Ugovor s humanitarnom organizacijom Zajednica Susret koju sam utemeljila prije 26 godina. Ugovor nije potpisan s udrugom nego s Domom za ovisnike Zajednica Susret i to ne 2013. kako navodi autor, nego 2000te godine. U međuvremenu je bilo nekoliko korekcija ugovora od kojih zadnja 2013. godine, u vrijeme bivše Vlade. Dakle, Ugovor sa spomenutim Domom kontinuirano je potpisivan i za vrijeme prijašnjih Vlada. Prema zadnjim izmjenama ugovora sklopljenog kao i ranije, za pružanje socijalnih usluga, DZO Zajednica Susret u svojim terapijskim zajednicama može imati 102 korisnika.

Netočna je tvrdnja autora Bilasa i tjednika Nacional da se ministarstvo obvezalo da će za 102 korisnika mjesečno isplaćivati 3887 kuna po osobi, odnosno 396.474 kune mjesečno. Usluge smještaja za odrasle osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti plaćaju se isključivo fakturom za onoliki broj korisnika koliko ih je u proteklom mjesecu bilo smješteno u DZO Zajednica Susret temeljem rješenja centara za socijalnu skrb. Prosječan broj korisnika u DZO Zajednica Susret kreće se od 60 do 65 osoba, što znači da je mjesečno isplaćivano od 200 do 250 tisuća kuna. Trenutno je u DZO Zajednica Susret 50 korisnika.

Netočna je tvrdnja autora Bilasa i tjednika Nacional da ministarstvo isplaćuje novac Terapijskom centru Čiovo i to za 27 osoba. TC Čiovo zatvoren je zbog malog broja korisnica koje su premještene u TC Ivanovac. Obzirom da je ugovorna cijena definirana po korisniku, posve je nebitno u koji će terapijski centar korisnici biti preraspoređeni i netočno je da se novac isplaćuje po lokacijama. Dakle, za TC Čiovo isplaćuje se 0 kuna.

Netočna je tvrdnja autora Bilasa Bilasa i tjednika Nacional da sam kao ministrica u sukobu interesa. Rješenjem Vlade RH od 22. siječnja 2016. g. imenovana sam ministricom socijalne politike i mladih. Zbog odlaska na novu dužnost na moje mjesto u DZO Zajednica Susret imenovana je nova v.d. ravnateljica te je zbog uobičajene procedure došlo do promjene potpisnika na Ugovoru između MSPM i DZO Zajednica Susret u kojem su ostale iste kondicije (cijena po korisniku, broj korisnika za protekli mjesec), a promijenjen je samo potpisnik od strane ustanove. Kao ministrica zbog toga nisam u sukobu interesa jer je riječ o uobičajenoj promjeni potpisnika. Razlika između datuma od dana mog imenovanja i potpisa s ustanovom DZO Zajednica Susret je isključivo zbog proceduralnih razloga (čekanja upisa novog potpisnika od strane ustanove u registar Trgovačkog suda). Kako bi svoje postupanje uskladila s odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa i spriječila potencijalni sukob interesa, odstupila sam sa svih svojih dužnosti i funkcija u Domu za ovisnike Zajednica Susret.

Netočna je tvrdnja autora Bilasa i tjednika Nacional vezana uz navodni sukob interesa Miroslave Rožanković koja obavlja poslove informiranja javnosti vezanih uz djelokrug rada Ministarstva socijalne politike i mladih i to u svojstvu vanjskog suradnika, a za vrijeme zasnovanog radnog odnosa kod poslodavca Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“. U konkretnom slučaju nije povrijeđen niti jedan pozitivno pravni propis u RH. Naime, odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa se odnose na taksativno pobrojane dužnosnike te obnašatelje javnih dužnosti koji su navedeni u članku 3. ovog Zakona. Gđa. Rožanković nije dužnosnik u smislu navedenog Zakona pa se odredbe istoga ne odnose na nju. Isto tako, situacija sukoba interesa se uređuje i Zakonom o državnim službenicima. Gđa. Rožanković nije državni službenik pa se odredbe i ovog Zakona ne odnose na nju. Budući da je zaposlenica navedene neprofitne humanitarne organizacije prema sklopljenom Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, na njezine poslove u svojstvu vanjskog suradnika u ministarstvu mogle bi se primijeniti samo odredbe Zakona o radu (članak 101.-106.) koje nije prekršila budući da njezin poslodavac ima informaciju o obavljanju određenih poslova u svojstvu vanjskog suradnika u ministarstvu. Odlukom ministarstva za vrijeme obavljanja navedenih poslova u svojstvu vanjske suradnice izuzeta je od bilo kakvog sudjelovanja u postupku predlaganja i utvrđivanja prioritetnih područja natječaja koja ministarstvo raspisuje za financiranje projekata udruga, kao i od sudjelovanja u postupku procjene projekata prijavljenih na natječajima za financiranje od strane ministarstva. Slijedom navedenog nije, niti može biti u sukobu interesa, prema odredbama Zakona o radu (zabrana natjecanja radnika s poslodavcem).

Zbog istinitog i profesionalnog informiranja javnosti molim Vas da, u skladu sa Zakonom o medijima, objavite u cijelosti ispravak netočnih i neutemeljenih napisa.

S poštovanjem, Bernardica Juretić, Ministrica socijalne politike i mladih”

Komentiraj