Primorsko-goranska županija nudi PCR-test, nalaz može hitno biti gotov i na engleskom jeziku i košta 490 kuna

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je sve o testiranju na koronavirus.

Od sada je, kažu, testiranje na SARS-CoV-2 u riječkom Zavodu moguće obaviti po cijeni od 490 kuna.

Nalaz je najčešće gotov unutar 24 sata, a najkasnije unutar 48 sati.

Na poseban zahtjev nalaz se može izdati i ranije, dodaju u priopćenju.

U praksi hitni zahtjeve najčešće zatraže pomorci ili građani koji hitno moraju putovati u inozemstvo. Opcijom hitnog testiranja NZZJZ PGŽ-a građani mogu dobiti nalaz u najkraćem mogućem vremenskom roku od nekoliko sati, navode iz riječkog Zavoda.

U riječkom Zavodu isključivo se odrađuju molekularne pretrage (RT-PCR test) za otkrivanje tri ciljne genske sekvence virusa SARS-CoV-2 iz uzorka brisa nazofarinksa.

Vrijednosti svih triju ciljnih sekvenci izdaje se na nalazu, pri čemu se u slučaju pozitivnog rezultata za svaku detektiranu gensku sekvencu virusa SARS-CoV-2 ispisuje i dobivena CT-vrijednost koja predstavlja broj ciklusa potreban da fluorescentni signal prijeđe definiranu graničnu vrijednost.

Svi nalazi imaju i interpretaciju na engleskom jeziku.

Po potrebi se ispisuje i vrijeme uzorkovanja i izdavanja nalaza.

Komentiraj