Preporod o kolektivnim pregovorima: Zadržati postojeća materijalna prava

Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod Željko Stipić izjavio je u ponedjeljak da u predstojećim pregovorima o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe sindikat želi zadržati postojeća materijalna prava, kvalitetnije ugovoriti pravo na naknadu za prijevoz te zabraniti ili ograničiti agencijsko zapošljavanje.

Stipić je na konferenciji za novinare ocijenio da kolektivni pregovori, koji će početi u utorak, počinju sa zakašnjenjem budući je postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata trajao više od pola godine. U pregovorima će sudjelovati 11 sindikata, no samo Preporod će progovarati o temeljnom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom kolektivnom ugovoru.

Poručio je da bi smanjivanje postojećih materijalnih prava u vrijeme kada je kriza prevladana bilo neprihvatljivo, a posebno je važno zadržati prava koja je Vlada Zorana Milanovića pokušala umanjiti – osnovicu za jubilarnu nagradu, božićnicu, regres, visinu dnevnice…

U vezi naknade za prijevoz Stipić smatra da treba ispraviti rješenje po kojem se za prijeđeni kilometar osobnim automobilom ostvaruje naknada od 0,75 kuna, jer to dovodi u težak položaj brojne učitelje i nastavnike. Oni su, tvrdi, tijekom prošle četiri godine u znatnoj mjeri sami financirali troškove prijevoza.

Stipić je upozorio na sve veći pritisak za uvođenjem agencijskog rada u javnim službama i najavio da će se Preporod zalagati da se, po uzoru na praksu u nekim europskim državama, agencijsko zapošljavanje u javnim službama zapriječi ili ograniči.

Pregovori o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru odnose se na oko 180.000 zaposlenih u znanosti, obrazovanju, socijalnoj skrbi i kulturi. Preporod ima 9050 članova ili 10,41 posto od ukupno 86.908 članova sindikata javnih službi.

Komentiraj