Porezna reforma u drugom čitanju na dnevnom redu Sabora

FaH

Hrvatski sabor dopunio je u utorak dnevni red s 20 novih točaka, među kojima je i paket od 16 zakonskih prijedloga vezanih za provedbu porezne reforme, koji je Vlada uputila Saboru na drugo čitanje, odnosno donošenje.

U tom su paketu izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, o trošarinama, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, potom konačni prijedlozi Općeg poreznog zakona, zakona o porezu na dohodak, o Poreznoj upravi itd.

Vlada je, upućujući Saboru spomenuti zakonski paket, poručila i kako predviđa postojanje Samostalnog sektora za financijske istrage, koji će imati pune ovlasti za otkrivanje i suzbijanje svih oblika poreznih prijevara.

Slijedom saborske rasprave, kod izmjena zakon o porezu na dohodak priznaje se uvećani osobni odbitak od 3.750 kuna za osobe koje primaju osobnu invalidninu, a cenzus za limit za uzdržavanog člana povećava se s 12.500 na 15 tisuća kuna, s time da u cenzus ne ulaze darovanja u novcu i dobrima.

Kod zakona o porezu na promet nekretninama, predlaže se da se rate kredita za mlade subvencioniraju neovisno o tome je li riječ o novoj ili rabljenoj nekretnini.

O ‘poreznom paketu’ u utorak bi se trebao očitovati matični saborski Odbor za financije i državni proračun.

Komentiraj