OTP banka snižava kamatne stope na postojeće i nove kredite

facebook.com

OTP banka odlučila je sniziti kamatne stope na postojeće i nove kredite u eurima i kunama.

OTP banka će u srpnju sniziti kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0.31 a za kredite u kunama za 0.10 postotnih poena.

U posljednje tri godine ova banka je već šest puta smanjivala kamatne stope građanima. Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1) uz koju je banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Komentiraj