Izmjene Općeg poreznog zakona prema kojima će banke na mjesečnoj ili kvartalnoj razini Ministarstvu financija slati podatke o prometima svih računa građana i poslovnih subjekata stupaju na snagu od Nove godine.

Do sada banke Poreznoj nisu morale slati i podatke o tekućim računima i štednim ulozima. Također, do sada Porezna nije redovno dobivala podatke o primanjima i potrošnji na tekućim računima, niti stanje na štednim računima.

Od sada će Porezna strože nadzirati tko radi na crno i na ovaj način lakše doći do tih podataka.

U novom članku Zakona sada stoji:

“(1) Banke su dužne Ministarstvu financija dostavljati podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja i građana, uključivo i podatke o prometu tekućih računa i štednih uloga.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka banke su dužne dostavljati putem raspoloživih informacijskih tehnologija mjesečno ili tromjesečno, kumulativno za razdoblje od 1. siječnja do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.

(3) Na poseban zahtjev Ministarstva financija banke su dužne za pojedine osobe podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i u drugim rokovima osim onih propisanih stavkom 2. ovoga članka te podatke o prometima svih ostalih računa.

(4) Troškovi davanja podataka poreznom tijelu ne zaračunavaju se”

Komentiraj