Novi europski Bauhaus: Hrvatska među državama predvodnicama realizacije ključnog projekta EU-a

U razdoblju od 2021. do 2022. godine iz programa EU-a izdvojit će se oko 85 milijuna eura za projekte u okviru Novog europskog Bauhausa, a u Hrvatskoj su za realizaciju projekta odabrani Grad Osijek i stručnjaci s Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Projekt Novi europski Bauhaus pokrenut je 2021. kao ekološki, gospodarski i kulturni projekt koji će dovesti do zajedničkog osmišljavanja atraktivnijih, održivijih i uključivijih načina suživota. Tri temeljne vrijednosti ove inicijative su: održivost, estetika i uključivanje. Projekt uključuje ulaganja zajedničkih napora u postizanju vizije i ciljeva Europskog zelenog plana, kako bi Europska unija bila moderno društvo, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo. U razdoblju od 2021. do 2022. godine iz programa EU-a izdvojit će se oko 85 milijuna eura za projekte u okviru Novog europskog Bauhausa. Novi europski Bauhaus bit će uključen u mnoge programe EU-a kao kontekstualni element ili prioritet bez prethodno utvrđenog namjenskog proračuna. Sredstva će se osigurati iz više programa EU-a, među kojima su Obzor Europa, program za istraživanje i inovacije (posebice misije Obzora Europa), program LIFE za okoliš i klimatsku politiku i Europski fond za regionalni razvoj.

Novi europski Bauhaus kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo s kulturom i umjetnošću te poziva sve građane Europe da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, budućnosti u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevice. Kroz komunikaciju Europske komisije definirane su vrijednosti i tematske osi inicijative te međusobno povezane transformacije koje inicijativa želi potaknuti odnosno poduprijeti. Za financiranje projekata i aktivnosti Novog europskog Bauhausa Europska komisija pripremila je 85 milijuna Eura kroz programe i fondove EU u 2021. i 2022. godini. Pritom je bitno povezati projekte s nacionalnim, regionalnim i lokalnim planovima razvoja te financiranjem iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Europskog strukturnog i investicijskog fonda te drugih izvora financiranja (nacionalnih, regionalnih, lokalnih i privatnih). S ciljem provedbe Komunikacije Europske komisije o Novom europskom Bauhausu, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 21. listopada 2021. godine donijeli su Odluku o osnivanju Nacionalne platforme Novog europskog Bauhausa Republike Hrvatske, čije je operativno-stručno vođenje i koordiniranje povjereno Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Osnovni cilj i svrha predložene platforme jest da bude alat ili sredstvo za omogućavanje kohezivnog, integralnog i sinergijskog povezivanja razvojnih i strateških projekata Republike Hrvatske, njenih županija, gradova i općina s potencijalima i mogućnostima inicijative Novog europskog Bauhausa. Namjera je okupiti relevantne stručne dionike iz Hrvatske koji bi zajednički, umrežavanjem kroz platformu stvarali partnerstva te sinergijski i koordinirano sudjelovali u aktivnostima i projektima u kontekstu zajedničkog stvaranja održivosti, uključivosti i poboljšanja života u mjestima u kojima živimo te tako, kroz konkretne projekte, doprinijeli ostvarivanju potencijala i mogućnosti Novog europskog Bauhausa na prostoru Republike Hrvatske.

‘Novi europski Bauhaus pokazat će nam kako budućnost može izgledati te će donijeti Europski zeleni plan u naše svakodnevne živote’, rekla je predsjednica EK-a Ursula von der Leyen. FOTO: EPA/OLIVIER HOSLET

Rezultat ovih zajedničkih napora je i sudjelovanje Hrvatske u jednom od projekata Novog europskog Bauhausa, koji vode stručnjaci s Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Članovi projektnog tima su doc.dr.sc. Tomislav Pukšec, prof.dr.sc Neven Duić, dr.sc. Hrvoje Dorotić i mag.ing.mech Ana Lovrak. Oni su za Megawatt objasnili o kakvom je projektu točno riječ i koja je uloga FSB-a u njemu:

“Projekt EHHUR (Eyes Hearts Hands Urban Revolution) je jedan od prvih pet financiranih oglednih Bauhaus projekata u Europi, u sklopu programa Obzor Europa. Provedbom tih projekata izgradit će se održiviji, uključiviji i ljepši prostori na više lokacija u Europskoj uniji te će se građane uključiti u zelenu tranziciju na lokalnoj razini. Projekt će se provoditi na sedam lokacija u Europskoj uniji i pridruženim zemljama (Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Danskoj, Italiji, Portugalu, Turskoj), a u sklopu samog projekta razvit će se i validirati robusna metoda zajedničkog dizajna za intervencije koja integrira Novi europski Bauhaus (NEB) i misije EU-a u tri temeljna načela.”

Sudjelovanje u ovom projektu potvrda je da je istraživačku grupu Katedre za energetska postrojenja i energetiku FSB-a prepoznao veliki broj stranih istraživačkih organizacija

Kako objašnjavaju s FSB-a, prvo od ta tri temeljna načela je urbana transformacija, estetski održiva, društveno prihvaćena i poštujući kulturnu baštinu i lokalni kontekst, kako u smislu tradicionalne infrastrukture i lokalnih resursa, tako i ljudskog kapitala i društvenih vještina. Druga urbana transformacija je društveno pravedna, uključujući pristupe energetske solidarnosti koji za cilj imaju smanjenje energetskog siromaštva i nejednakosti, dok je treća urbana transformacija koja cilja na potpunu održivost ne samo putem političkih odluka, već i konkretnim angažmanom dionika i zajednice. Ana Lovrak s FSB-a objašnjava da ova tri načela prate i integriraju EU inicijative s utjecajima na urbanu transformaciju – Novi europski Bauhaus, Europski zeleni plan, Val obnove, pet ciljeva misije EU-a koji se odnose na prilagodbu klimatskim promjenama, tlo, vodu, zdravlje ljudi i klimatsku neutralnost te dodaje:

“Metoda razvijena u sklopu projekta će se testirati na sedam pilota koji se susreću s različitim društveno-ekonomskim i infrastrukturnim izazovima, kroz konkretnu implementaciju Planova urbane transformacije izrađenih u sklopu projekta, koji će biti operativni do 2025”.

Sudjelovanje u ovom projektu potvrda je da je istraživačku grupu Katedre za energetska postrojenja i energetiku, Fakulteta strojarstva i brodogradnje prepoznao veliki broj inozemnih istraživačkih organizacija kao izvrstan partner na Obzor 2020 i Obzor Europa projektima. Rezultat toga je poziv koordinatora ovog projekta RINA CONSULTING SPA da FSB uđe u konzorcij ovog projekta. Hrvoje Doretić objašnjava koja će točno biti uloga FSB-a u projektu:

“Uloga FSB-a u ovom projektu je definirati energetska i klimatska rješenja koja će se implementirati na pilot lokacijama te pripadajuće poslovne modele. Isto tako, FSB će pružati podršku gradu Osijeku koji u ovom projektu sudjeluje kao hrvatski grad-pilot. Uz FSB i Grad Osijek, hrvatski partneri u ovom projektu su i Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja te pridruženi partneri: Gradski prijevoz putnika d.o.o., Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o i Unikom d.d.”

HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko u EP-u je i izvjestiteljica Europske pučke stranke (EPP) za Novi europski Bauhaus. FOTO: Igor Kralj/PIXSELL

Za cijeli projekt je bilo vrlo bitno da je Hrvatska kao članica Europske unije uvrstila ciljeve Novog europskog Bauhausa u svoje strateške ciljeve, stoga ovakav projekt predstavlja iznimnu potporu ostvarivanju ovih ciljeva. Važno je i napomenuti da je implementacija projektnih aktivnosti u potpunosti financirana sredstvima Europske unije, a Tomislav Pukšec objašnjava što točno ovaj projekt znači za Hrvatsku i FSB:

“Implementacijom ovog projekta, Hrvatska se svrstala među države predvodnice realizacije Novog europskog Bauhausa. Za Fakultet strojarstva i brodogradnje, kao i za ostale hrvatske partnere, ovaj projekt ima veliki značaj te pruža priliku za nova iskustva i znanja, budući da ovaj projekt, kao i sami Novi europski Bauhaus zahtijevaju međudisciplinarnu suradnju više struka iz raznih grana znanosti i umjetnosti.”

Kako su za Megawatt objasnili stručnjaci s FSB-a, plan je da u roku od tri godine EHHUR projekt iznjedri inovativne ideje i rješenja koja će služiti kao putokazi za druge aktivnosti u okviru novog europskog Bauhausa. Budući da će se provoditi u raznim dijelovima Europe, rezultati će se moći prilagođavati i ponavljati u sličnim aktivnostima i oglednim projektima u Europi i šire i tako poslužiti kao inspiracija za buduće investicije. Za kraj profesori s FSB-a su posebno željeli istaknuti riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen koja je za odabrane projekte navela sljedeće:

“Veselim se provedbi odabranih projekata novog europskog Bauhausa. Oni će nam pokazati kako budućnost može izgledati te će donijeti Europski zeleni plan u naše svakodnevne živote i životne prostore. Ti bi projekti trebali biti ishodište za izgradnju europske i globalne mreže projekata Novog europskog Bauhausa.”

‘Fakultet strojarstva i brodogradnje pružat će podršku Gradu Osijeku koji u ovom projektu sudjeluje kao hrvatski grad-pilot’, kaže Hrvoje Doretić s FSB-a

Koliko je ovaj projekt bitan za Europsku uniju, pa samim time i za Hrvatsku nedavno je opisala i HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko koja je u EP-u i izvjestiteljica Europske pučke stranke (EPP) za Novi europski Bauhaus: “Ovo je veliko priznanje za sve što smo do sada učinili u razvitku ove inicijative, ali i poticaj za daljnji rad na stvaranju odgovarajućih uvjeta za provedbu Novog europskog Bauhausa diljem Europe”.

Željana Zovko u Europskom parlamentu aktivno radi na inicijativi Novi europski Bauhaus, a jedna je i od osnivača prijateljske skupine zastupnika koja je zajedno s Komisijom sudjelovala u izradi komunikacije o Novom europskom Bauhausu. Trenutno kao izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a radi na parlamentarnom izvješću o Novom europskom Bauhausu.

“Ovim izvješćem ću osigurati da provedba Novog europskog Bauhausa bude na korist svim građanima, da bude dostupna svim zainteresiranima i da uz konkretnu financijsku podršku stvori opipljive rezultate na terenu unutar i izvan Europske unije. Republika Hrvatska ima sve preduvjete za uspješnu provedbu ove inicijative”, naglasila je Željana Zovko, dodavši kako su neki od prioriteta koje zagovara u izvješću i uključivanje elementa sigurnosti gradnje koji će zajamčiti zaštitu od prirodnih i ljudski uzrokovanih nepogoda, jednaka raspodjela projekata u svim područjima te korištenje inicijative za obnovu i revitalizaciju kulturne i povijesne baštine.

Grad Osijek. FOTO: Davor Javorovic/PIXSELL

I za kraj treba napomenuti da osim projekta EHHUR u kojem sudjeluje Hrvatska, u sklopu Novog europskog Bauhausa postoje još četiri druga projekta u kojima sudjeluju ostale članice Europske unije. Projekt Cultuurcampus, odnosno održivo središte umjetnosti, istraživanja, učenja i zajednice kao katalizatora temelji se na povezivanju obrazovanja, istraživanja, politike i kulture te uzima u obzir iskustvo svojih stanovnika. Cultuurcampus je usmjeren na transformaciju dijela urbanog područja Rotterdama South u Nizozemskoj.

Projekt NEBSTAR, New European Bauhaus STAvangeR, pokazat će načine na koje planovi prostorne preobrazbe mogu primijeniti načela i vrijednosti NEB-a u Stavangeru (Norveška), Pragu (Češka) i Utrechtu (Nizozemska). Cilj projekta NEBhourhoods je priprema grada München-Neuperlach (Njemačka) za budućnost kakva je predviđena Europskim zelenim planom kada je riječ o izgrađenom prostoru, kružnosti, mobilnosti, energetici, hrani i zdravlju. I za kraj projekt DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society) se temelji na uključivosti, kružnosti i pomirenju gradova s prirodom. Projekt će kroz umjetnost, arhitekturu i dizajn istražiti alternativne načine transformacije prostora u različitim europskim gradovima u Danskoj, Nizozemskoj, Sloveniji, Italiji i Latviji.

EU

Komentiraj