Nove preporuke za djelatnike obiteljske medicine i njihove pacijente u Primorsko-goranskoj županiji

 

Radna skupina liječnika obiteljske medicine u suradnji s Epidemiološkim odjelom NZZJZ PGŽ-a donijela je u ponedjeljak nove upute i zaključke za povećanje sigurnosti prilikom posjeta doktoru opće prakse.

Prema novim uputama zdravstvenim se djelatnicima prije povratka na posao s godišnjeg odmora, a najkasnije s danom dolaska na posao, preporuča testiranje na Covid-19 PCR testom. Testiranje će moći obaviti putem uputnice, a do rezultata testiranja posao mogu obavljati uz sve zaštitne mjere. Time se povećava sigurnost pacijenata i drugih djelatnika.

Također, na testiranje bi se upućivali i svi osiguranici koji su u posljednjih 14 dana ljetovali van vlastite kuće ili su posjećivali napučene unutrašnje prostore.

Pokreće se i šira akcija edukacije, a njihove odluke prenosimo u cijelosti:

“1. U cilju odgovornog ponašanja, a radi zaštite zdravstvenih djelatnika i osiguranika, preporuka je i profesionalna odgovornost zdravstvenih djelatnika u primarnoj i izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti, prije povratka na posao s godišnjeg odmora, a najkasnije s danom dolaska na posao, provesti testiranje na Covid-19 PCR testom putem uputnice izabranog doktora na kojoj treba naznačiti da se radi o prioritetnoj indikaciji – zdravstvenom djelatniku.

Do dobivanja nalaza testiranja radne obveze se provode uobičajeno, uz korištenje preporučenih zaštitnih postupaka i opreme sukladno važećim smjernicama SZO i HZJZ. Na taj se način, ako se testiranjem utvrdi pozitivan nalaz, smatra se da pacijenti i zaposlenici s njime u kontaktu nisu bili izloženi riziku ako su i sami primjenjivali preporučene zaštitne postupke i opremu. Mjera izolacije bila bi indicirana od epidemiologa samo kada bi se utvrdile manjkavosti u postupku i zaštitnoj opremi.

Upute o testiranjima za djelatnike u predškolskim i školskim ustanovama, kao i domovima za starije osobe davat će se shodno službenim preporukama HZZJ-a.

2. Sve osiguranike koji su tijekom odmora u posljednjih 14 dana bili u turističkom smještaju izvan vlastitog doma te posjećivali napučene vanjske javne prostore (plaže, štandove, terase, trgove i sl.) ili unutrašnje napučene prostore (kafiće, noćne klubove i sl.) gdje se boravi bez maski i nije moguće držati potreban razmak, treba testirati na način da se svi asimptomatski s pozitivnom epidemiološkom anamnezom upućuju na PCR testiranje 6. dan od zadnje izloženosti, a pacijenti sa simptomima koji zadovoljavaju kliničke kriterije upućuju se odmah!

Serološki testovi mogu se raditi tek nakon 14. dana od izlaganja zarazi i/ili povratka s putovanja.

U slučaju pozitivnog testa obvezno je PCR testiranje.

3. Pokrenut će se šira akcija edukacije stanovništva putem svih raspoloživih i dostupnih medija i društvenih mreža o potrebi strogog nošenja zaštitnih maski (na ispravan način, preko nosa i usta) pri ulasku i boravku u svim zatvorenim prostorima bez obzira o kojim se sadržajima i djelatnostima radi.

4. Putem svih medija i društvenih mreža, redovito će se podsjećati stanovništvo o organizaciji rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a radi zaštite svih korisnika od mogućnosti širenja Covid-19 zaraze.

5. Pokrenut će se nabava bezkontaktnih mjerača tjelesne temperature za sve punktove u PZZ i izvanbolničkoj SKZZ na način da se u svakom objektu osigura po jedan takav mjerač za svaku smjenu, radi kontrole pri dolasku pacijenata na pregled”, navodi se u priopćenju.

Komentiraj