MILOŠEVIĆ “Ako je ćirilica u Hrvatskoj nepoželjna, i Srbi su nepoželjni”

Odluku Ustavnog suda o ćirilici i reakcije državnog vrha i čelnika Vukovara u Točki na tjedan televizije N1 komentirao je novi predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević (na fotografiji lijevo).

Prema odluci Ustavnog suda pojedine odredbe Statuta Grada Vukovara, koje se odnose na prava srpske nacionalne manjine na upotrebu svog jezika i pisma, trebale bi biti ukinute. Reakcije su stigle iz Grada Vukovara, a onda i s vrha političke scene. Predsjednica je na neki način dala za pravo gradonačelniku Vukovara koji je najavio da neće poštovati odluku suda?

“To me iznenadilo jer je predsjednica prisegnula da će poštovati Ustav i zakone. Njezina ustavna dužnost je da brine da institucije funkcioniraju po zakonu i da brine o političkoj stabilnosti države. A ovdje se svrstala na stranu nekoga tko otvoreno i javno tvrdi da neće poštovati odluku Ustavnog suda. I onda dolazimo do apsurdne situacije da novinari pitaju treba li poštovati odluku Ustavnog suda – odluka Ustavnog suda obvezujuća je za sve.Apsurdno je da uopće moramo raspravljati o toj temi. To je poraz pravne države i vladavine prava.”

Cijelo područje Podunavlja zahvaćeno je svojevrsnim egzodusom stanovništva. SDP-ov Arsen Bauk kaže da se čeka novi popis stanovnika 2021. godine koji bi mogao pokazati da Srba u Podunavlju, u Vukovaru, više nema ni jedna trećina. Cijela ova problematika onda pada u vodu. Odlaze li Srbi iz podunavlja?

“Srbi odlaze iz Podunavlja. Odlaze za boljim životom. Odlaze zbog klime koja se stvara. Ako govorimo o ćirilici kao nepoželjnoj, a ćirilica je simbol Srba u Hrvatskoj, onda su i Srbi nepoželjni. Iz tog kraja odlaze i Hrvati, teško je špekulirati koja je više otišlo. Možda je otišlo više Srba, pa broj padne ispod trećine, možda je otišlo više Hrvata pa se ta trećina podeblja. Ne mislim da će s popisom stanovnika nestati ova problematika. Ustavni zakon govori o stečenim pravima, tu bi se trebalo pozvati na tumačenje Vijeća Europe i tumačenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji govori o stečenim pravima, što znači da ne može netko, samo zato što je broj stanovnika pao za pola posto, izgubiti sva prava koja je dotad imao.”

Rekonstrukcija Vlade – SDSS podupire rekonstrukciju. Je li stabilnost takva da se mogu provoditi reforme, pa i prava o kojima smo sad razgovarali?

“Mislim da ima prostora za određene reformske korake. Što se tiče prava manjina, tu svakako mislim da se m,ogu napraviti koraci. Treba voditi računa da, čak ni ova jezična prava, nigdje nisu išla glatko. Nije to specifikum Hrvatske. Ako otvorimo dijalog, doći će do pomaka nabolje. Ako je dobro Srbima u Hrvatskoj, sigurno je dobro i većinskom narodu.”

Komentiraj