Malenica u Saboru predstavio Prijedlog zakona o izvršavanju zatvorske kazne

 

Hrvatski sabor u petak je nastavio rad raspravom o Prijedlogu zakona o izvršavanju kazne zatvora kojim se, među ostalim, osigurava jednakopravni položaj svih zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora, podiže razina sigurnosti kaznionica i zatvora te smanjuju troškovi.

Prijedlog je u Saboru predstavio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

On je stanje u zatvorskom sustavu ocijenio dobrim i kazao da dvije osobe lišene slobode koje su bile pozitivne na Covid-19 bolest nisu dobile u zatvorskom sustavu niti su je prenijele na druge zatvorenike, prenosi HRT.

Osvrnuo se i na ovotjedni bijeg istražnog zatvorenika Branimira Čalete u Splitu rekavši da je u hrvatskom zatvorskom sustavu razmjerno mali broj incidentnih situacija. Malenica je rekao da je izrazio žaljenje i ispričao se građanima Splita. Naveo je da se za svakog zatvorenika provodi sigurnosna procjena te da će istraga utvrditi što se dogodilo.

“Pravosudni policajci koji su bili uključeni u slučaj su se očitovali i oni su udaljeni iz službe dok se ne provede postupak”, kazao je ministar Malenica.

Jednakopravni položaj svih zatvorenika

Zakonskim prijedlogom osigurava se jednakopravni položaj svih zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora, a u određenim pravima i njihovo izjednačavanje s ostalim građanima Republike Hrvatske.

Podiže se i razina sigurnosti kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave te dugoročno, smanjenje troškova izvršavanja kazne zatvora, navode predlagatelji.

Ističu kako se Prijedlogom zakona poboljšavaju uvjeti izvršavanja kazne zatvora kao i ostvarivanje prava zatvorenika. Utvrđuje se djelovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu kao kaznionice sa statusom zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode i djelovanje odjela zdravstvene zaštite kaznionica. To će, smatraju, omogućiti osiguravanje promptnije i adekvatnije zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode, kao i lakšu komunikaciju zatvorskog sustava i sustava javnog zdravstva.

Nadalje, Prijedlogom zakona pruža se mogućnost korištenja novih tehnologija u zatvorskom sustavu, ubrzava se postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, uvode se nove mogućnosti organizacijskog rasterećenja prekapacitiranosti zatvorenih uvjeta izvršavanja kazne zatvora, a time i izvršavanja istražnoga zatvora. U odnosu na radnopravne odnose Prijedlog zakona predviđa povećanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba.

Prijedlogom zakona postižu se određena usklađivanja Zakona o izvršavanju kazne zatvora s Kaznenim zakonom, Prekršajnim zakonom, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o sudovima, Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprečavanja, istraživanja, otkrivanja progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoji to, među ostalim, u obrazloženju zakonskoga prijedloga.

Komentiraj