LIJEČNICI PRIMARNE ZAŠTITE “Za smrt dječaka odgovorna lokalna samouprava”

HINA/ Dario GRZELJ/

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite ocijenila je u srijedu kako je smrtni slučaj dječaka u Metkoviću posljedica loše organizacije sustava, odnosno nedostatne opremljenosti ambulanti, za što je odgovorna lokalna samouprava, odnosno župani i gradonačelnici koji ne ispunjavaju zakonsku obvezu organiziranja i sufinanciranja primarne zaštite.

“Godinama tražimo da nam se osigura logistika – medicinsko-biokemijski laboratorij, rendgen i ultrazvuk, jer samo pregled pacijenata danas nije dostatan”, rekla je predsjednica udruge Josipa Rodić na konferenciji za novinare.

Liječnici primarne zdravstvene zaštite, kaže Rodić, upozoravali su da će nedostatna opremljenost prije ili kasnije dovesti do tragičnih posljedica, a odgovorni za to su isključivo gradovi i županije koje zakoni obvezuju na organiziranje i sufinanciranje primarne zaštite.

“Župani i gradonačelnici to uporno opstruiraju i zato danas imate sela u koje liječnici dolaze jednom tjedno ili mjesečno, ginekološke i pedijatrijske te timove opće medicine koji su prekrcani, jer je broj pacijenata o kojima skrbe preveliki. Primjerice, jedna pedijatrica u Splitu u ponedjeljak je imala 111 pregleda male djece. Tu se prije ili kasnije mora nešto dogoditi”, ističe Rodić.

Udruga stoga za loše stanje u sustavu i smrt dječaka u Metkoviću, kao i prije toga mladića u Zaprešiću, proziva isključivo župane i gradonačelnike.

Liječnici ponegdje dežuraju samo sa svojim slušalicama

Liječnica primarne zaštite Sanja Klajić Grotić poručuje kako je nedopustivo da u 21. stojeću liječnici na nekim mjestima dežuraju samo sa svojim slušalicama. Ne smiju se organizirati dežurstva tamo gdje uz liječnika nema i dežurnog laboratorija i rendgen.

“Potrebna nam je najosnovnija laboratorijska oprema da možemo odrediti leukocite i CRP u krvi, što su osnovni upalni parametri, da nam potvrde ili isključe našu dijagnozu”, kazala je Klajić Grotić.

Ocijenila je kako liječnik u Metkoviću nije pogriješio, nego je odradio svoj posao najbolje što je mogao, a greška je u loše organiziranom sustavu.

Udruga koncesionara upozorava da od 2013. s Gradom Zagrebom vode pregovore o organizaciji dežurstava uz koje nema medicinsko-biokemijskog laboratorija, RTG i UZV dijagnostike, a jedaa od traženih aparata bio je i onaj za određivanje CRP-a, koji stoji 15.000 kuna.

Većina pedijatara ga je nabavila iz svojih sredstava, a uslugu ne mogu naplatiti ni od osiguranika niti od HZZO-a, iako ga svakodnevno koriste, ustvrdila je Rodić.

Komentiraj