Iz Nuklearne elektrane Krško izvijestili su u petak da je došlo do kratkotrajne zaustave rada zbog smetnji u radu rasteretnog ventila pare u klasičnom dijelu elektrane, pri čemu utjecaja na okoliš nije bilo, a ponovno priključene elektrane na mrežu predviđeno je tijekom vikenda.

“Danas u ranim jutarnjim satima tijekom stabilnog rada Nuklearne elektrane Krško punom snagom došlo je do smetnje u radu rasteretnog ventila pare na jednom od dvaju dogrijača pare i separatora vlage u klasičnom dijelu elektrane. Pri tome je u okolinu ispuštena para, što se čulo i u okolini elektrane. Nakon djelomičnog smanjenja snage elektrane, ventil se automatski vratio u željeni položaj”, rekao je Predrag Širola, tehnički direktori Nuklearne elektrane Krško.

Dodao je da se trenutno odvija detaljna dijagnostika uzroka odstupanja u radu ventila.

“Za korekciju i odgovarajuće namještanje ventila bit će potrebna kratkotrajna zaustava elektrane tijekom današnjeg dana. Za te radove temperaturu na ventilima potrebno je smanjiti s uobičajenih 270 na 60 Celzijevih stupnjeva. Ponovno priključenje elektrane na mrežu predviđeno je tijekom vikenda. Utjecaja na okoliš nije bilo”, naveo je Širola.

Komentiraj