U Klinici za ortopediju i traumatologiju Lovran pacijentu je prvi put u Hrvatskoj ugrađeno personalizirano umjetno rame, a posebnom kirurškom tehnikom uz vođenje računa o biomehaničkoj stabilnosti implantata kreiran je individualni, personalizirani implantat proizveden tzv. 3D print tehnologijom, izvijestila je u utorak ta klinika.

“Korištena su najnovija tehnološka dostignuća u dizajniranju osteointegrirajućih segmenata implantata. Implantat je proizveden tehnologijom aditivne proizvodnje, tzv. 3D print tehnologijom od trabekularnog titana, koja predstavlja revoluciju u proizvodnji medicinskih implantata”, navodi se u priopćenju.

Radi precizne implantacije korišten je individualno izrađeni instrumentarij. Operacijski zahvat obavljen je nad 60-godišnjim pacijentom koji se oporavlja sukladno očekivanju.

“Zahvaljujući kontinuiranom napretku tehnike i tehnologije, uvođenju inovacija u instrumentaciji, operativnoj tehnici te permanentnoj edukaciji naših ortopeda u eminentnim svjetskim kliničkim centrima, ta operacija ulazi u redovan operacijski program”, navodi Klinika.

Time je uvedena još jedna inovativna operativna metoda koja omogućava brzi oporavak bolesnika, a Klinika Lovran svrstana je u eminentne europske centre u kojima se obavljaju visoko diferencirani i subspecijalizirani operacijski zahvati, istaknuto je u priopćenju.

Komentiraj