Hrvatske vode uspostavile su izvanredno stanje zbog zabilježenog vodostaja rijeke Like (donji tok) od 489,34 m.n.m. na mjerodavnom vodomjeru Selište na području Kosinja (Općina Perušić).

SAVA: vodostaji do Zagreba su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih i visokih voda. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac nalaze se u redovnim mjerama obrane od poplava s tendencijom porasta. Vodostaji u Jasenovcu su u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava s tendencijom porasta, a vrh vodnog vala očekuje se 18. ožujka 2018. Nizvodno su vodostaji u pripremnom stanju obrane od poplava, a tijekom tjedna vodostaji će biti i dalje u porastu s tendencijom porasta te će ponegdje dosegnuti redovne mjere obrane od poplava.

KUPA: vodostaji do Kamanja su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. Na hidrološkoj postaji Kupa – Karlovac vodostaji su u izvanrednim mjerama obrane od poplava te su dosegnuli vrh vodnog vala. Tijekom današnjeg dana očekuje se stagnacija s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih voda. Vodostaji u Farkašiću su u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava, s očekivanim vrhom vodnog vala 14. ožujka 2018. Na hidrološkoj postaji Korana – Karlovac vodostaji su dosegnuli vrh vodnog vala te se nalaze u izvanrednom stanju obrane od poplava. Tijekom današnjeg dana očekuje se stagnacija s tendencijom blagog  opadanja.

UNA: vodostaji u Hrvatskoj Kostajnici su dosegnuli izvanredno stanje obrane od poplava te se trenutno nalaze u vrhu vodnog vala. Tijekom dana se očekuje stagnacija, a tijekom večeri bi trebala započeti tendencija blagog opadanja.

DRAVA I MURA: vodostaji Mure u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih voda.

DUNAV: vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda.

Razina vode na karlovačkom području I dalje osjetno raste i trenutno je u tijeku spajanje poplavne vode iz dvorišta i podzemnih voda u prizemlju. U prizemlju nekih kuća u Logorištu voda je već do koljena.

Komentiraj