HANFA utvrdila nezakonitosti u dva životna osiguranja UNIQUA-e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) provela je postupak nadzora nad dijelom poslovanja društva UNIQA osiguranje d.d. i utvrdila nezakonitosti u osiguranjima života FidelisLife i Dollarprotect kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, objavila je HANFA.

Nezakonitosti su utvrđene “u predugovornim dokumentima s ključnim informacijama (KID) za proizvode osiguranja života FidelisLife i Dollarprotect”, navodi HANFA.

Nadzorom je utvrđeno da UNIQUA nije postupila u skladu sa zahtjevima uredbi EU, “što može dovesti do otežanog razumijevanja karakteristika proizvoda te dovođenja u zabludu ugovaratelja osiguranja, a u vezi s time i do njihovih potencijalnih gubitaka”, tvrdi HANFA.

Prije ugovaranja životnog osiguranja, prodavatelj je ugovaratelju dužan uručiti “predugovorni dokument koji sadrži propisane informacije o ključnim karakteristikama proizvoda, takozvani KID”, a kako bi se ugovarateljima osiguranja pomoglo u razumijevanju karakteristika, rizika i troškova proizvoda te mogućih dobitaka i gubitaka koje može ostvariti. Tako ugovaratelj može donijeti informiranu odluku o sklapanju ugovora te proizvod lakše usporediti s ponudom drugih proizvoda, objasnili su iz HANFE.

Hanfa je stoga 10. rujna donijela rješenje kojim je UNIQUA-i, između ostalog, izrekla nalog za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti sa zahtjevom za izmjenom dokumenta s ključnim informacijama u FidelisLife i Dollarprotect životnim osiguranjima.

No “uprava Društva nije osigurala da Društvo posluje u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje budući da u dokumentima s ključnim informacijama o proizvodima (KID-ovima) pojedini dijelovi nisu točni, istiniti, jasni i nedvosmisleni”, niti su “jasno izraženi” te “jasni, jezgroviti i razumljivi”.

Također, “nedostaje informacija o nadležnom tijelu koje provodi nadzor nad Društvom” te nije “naveden rok investicijsko-osigurateljnog proizvoda”.

“Kod proizvoda Dollarprotect nisu u potpunosti navedeni ciljevi i način njihova ostvarenja, opisani temeljni instrumenti ili referentne vrijednosti, određeno tržište u koje se ulaže, način određivanja povrata i glavni čimbenici o kojima povrat ovisi”.

U odjeljku „Što se događa ako UNIQA nije u mogućnosti izvršiti isplatu?“ “nedostaje informacija da mali ulagatelj može pretrpjeti gubitak zbog neizvršavanja obveza subjekta koji nije izdavatelj investicijsko-osigurateljnog proizvoda”, dok u odjeljku „Koji su troškovi?“ “nisu opisani svi troškovi koje snosi mali ulagatelj”.

U odjeljku „Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?“ “nije cjelovito opisan postupak otkupa police osiguranja kao oblika dezinvestiranja”.

U odjeljku „Kako se mogu žaliti?“ “nije u potpunosti opisan postupak podnošenja pritužbe odnosno dana odgovarajuća poveznica na internetske stranice Društva”, dok u odjeljku „Druge relevantne informacije“ “nedostaje naznaka svih dokumenata koji se moraju uručiti ugovaratelju osiguranja u predugovornoj fazi”, objašnjava, uz ostalo, HANFA u svom priopćenju o dvama životnim osiguranjima UNIQUA osiguravajućeg društva.

 

Komentiraj