Europski ministri raspravljali o utjecaju pandemije na sektor sporta

Državni tajnik za šport Tomislav Družak danas je predsjedao neformalnom videokonferencijom ministara za šport pod nazivom „Odgovor na utjecaj COVID-19 pandemije na sektor športa“.

Ministri su imali priliku razmijeniti informacije o mjerama i planovima za ponovno pokretanje aktivnosti u sektoru športa u kratkoročnoj, srednjoročnoj te dugoročnoj perspektivi te identificirati glavne izazove koji očekuju sektor športa, kao i područja moguće suradnje na EU razini i s dionicima u području športa. Ministri su se složili kako je glavna zadaća pronaći put kako pomoći sektoru športa da u potpunosti ponovno nastavi svoje redovne aktivnosti te ga ujedno učiniti otpornijim za moguće zdravstvene krize u budućnosti. Poseban naglasak, istaknuli su, potrebno je staviti na siguran povratak športaša i građana u športske aktivnosti i pokretanje športskih događaja bez ugrožavanja javnog zdravlja. Istaknuli su kako je na razini EU i dalje iznimno važna razmjena informacija i znanstvenih podataka, kao i razmjena informacija s europskim športskim organizacijama kako bi se koordiniralo postupanje i pružila potrebna potpora za nastavak aktivnosti sektora športa u što kraćem roku. Također potrebno je i daljnje jačanje dijaloga sa športskim pokretom na svim razinama – od lokalne do međunarodne – kako bi zajednički pristupili dugoročnim prilagodbama na promjene do kojih je dovela ova kriza.

„U fokusu videokonferencije bio je proaktivni pristup, s pogledom unaprijed, kako bismo odgovorili na utjecaj COVID-19 pandemije na sektor športa i poduprijeli njegov oporavak“, rekao je državni tajnik Tomislav Družak.

Ministri su se složili kako pri donošenju daljnjih odluka za reaktivaciju sektora športa treba voditi računa o prilagodbi aktivnosti kako bi se one nastavile u sigurnim uvjetima. Pri tome je važna procjena potencijalnih rizika te je ključna suradnja i zajednički rad s nadležnim tijelima iz područja zdravstva te znanstvenom zajednicom i športskim organizacijama.

Također, nastavili su raspravu o postojećim mjerama i instrumentima podrške na EU i nacionalnoj razini gdje su države članice nastavile s različitim mjerama potpore, specifičnim za sektor športa, kao i horizontalnim mjerama, uključujući prilagodbe proračuna, potpore za očuvanje radnih mjesta, posebne vrste zajmova i slično.

Ministri su pozdravili aktivnosti Europske komisije, uključujući fleksibilnost programa Erasmus+ Sport, ali i budućih programa Unije te poduprijeli sve daljnje aktivnosti koje Europska komisija planira kako bi se pružila potpora sektoru športa. Također, istaknuli su kako je važno istražiti daljnje mogućnosti za korištenje EU fondova, u skladu s nacionalnim prioritetima i u suradnji nadležnih tijela. Nadalje, izrazili su očekivanja da buduće mjere i inicijative prepoznaju ulogu športa i njegov značaj za društveni razvoj, kao i gospodarske učinke te kako je za sektor športa važno osigurati odgovarajući pristup financiranju. Uz to, složili su se, lekcije iz krize potrebno je koristiti u budućim aktivnostima suradnje na EU razini, uključujući i pripremu novog EU plana rada za šport za razdoblje nakon 2020. godine.

Na današnjoj videokonferenciji ministri su čuli i perspektivu Međunarodnog olimpijskog odbora te prijedloge na koji način prevladati krizu i ponovno pokrenuti športske aktivnosti i natjecanja koje su predstavili Kristof De Kepper, generalni direktor Međunarodnog olimpijskog odbora te Danka Bartekova, potpredsjednica Komisije športaša – navodi se u priopćenju Središnjeg državnog ureda za šport.

Komentiraj